fbpx

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Saglasnost sa uslovima korišćenja

Svi posetioci website-a savetizaosiguranje.com su u obavezi da pažljivo pročitaju Uslove korišćenja ovog website-a i u slučaju neslaganja sa navedenim uslovima ne treba nastaviti sa daljim korišćenjem sajta. U suprotnom, smatra se da su prihvatili i da su saglasni sa navedenim Uslovima korišćenja.

Ograničenje odgovornosti

Ulaskom na  website savetizaosiguranje.com, posetioci/korisnici stranica i usluga sajta prihvataju upotrebu sajta na sopstvenu odgovornost. Ovo podrazumeva da niko od strana uključenih u kreiranje, izradu i upotrebu ovog website-a ne snosi ni najmanju odgovornost. Sajt savetizaosiguranje.com nije odgovoran, bez ograničenja, za bilo kakvu direktnu, slučajnu, naknadnu ili indirektnu štetu, ili troškove bilo koje vrste (uključujući pravne troškove, stručne takse ili druge troškove), koji mogu nastati direktno ili indirektno od pristupa, korišćenja ili istraživanja website-a ili prilikom preuzimanje bilo kakvog materijala, teksta, podataka, slika, video i audio fajlova sa website-a.

Ovo uključuje, bez ograničenja, bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica virusa, bagova, ljudskog delovanja ili izostanka delovanja, u kompjuterskim sistemima, telefonskim linijama, računarskom hardware-u, software-u, programskom kvaru ili bilo koje druge greške, propusta ili kašnjenja u prenosu od strane računara ili mrežne konekcije. Sajt savetizaosiguranje.com, bez garancije i bez odgovornosti, na najbolji mogući način preduzima sve mere kako bi se osiguralo da informacije i ukupan sadržaj website-a savetizaosiguranje.com bude maksimalno tačan, jasan, pravovremen, potpun i dostupan. Ni u kom slučaju, ne postojii odgovornost Sajta savetizaosiguranje.com za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana posetiocima/korisnicima prilikom korišćenje website-a savetizaosiguranje.com.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na website-u savetizaosiguranje.com, jesu autorsko pravo ili vlasništvo Sajta savetizaosiguranje.com ili su na website postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Sadržaj na website-u  savetizaosiguranje.com u celini ili u delovima ne sme se kopirati ili prenositi u bilo kojoj formi ili bilo kojim sredstvom bez dozvole Sajta savetizaosiguranje.com niti može biti na bilo koji drugi način ili bilo kojim drugim sredstvom distribuiran ili umnožavan bez odobrenja Sajta savetizaosiguranje.com. Sajt savetizaosiguranje.com će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Promena Uslova korišćenja

Sajt savetizaosiguranje.com zadržava pravo da bilo kada izmeni ove Uslove korišćenja, a izmena postaje važeća nakon objave na website-u savetizaosiguranje.com. Svaki posetilac sajta je dužan da pročita ove Uslove korišćenja, kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite website savetizaosiguranje.com nakon postavke novije verzije Uslova korišćenja, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ove Uslove korišćenja, kontaktirajte nas na email adresu: kontakt@savetizaosiguranje.com.

%d bloggers like this: