fbpx

ŽIVOTNO OSIGURANJE

Životno osiguranje predstavlja proizvod osiguranja u kome je predmet osiguranja, odnosno osigurani rizik, život osiguranika.

Ova vrsta osiguranja se aktivira isključivo ukoliko dođe do smrti osiguranika.

Vrste životnih osiguranja