ŽIVOTNO OSIGURANJE

Životno osiguranje predstavlja proizvod osiguranja u kome je predmet osiguranja, odnosno osigurani rizik, život osiguranika.

Ova vrsta osiguranja se aktivira isključivo ukoliko dođe do smrti osiguranika.

Vrste životnih osiguranja

Riziko životna osiguranja

Riziko životna osiguranja predstavljaju programe životnih osiguranja kod kojih je jedini pokriveni rizik – smrt osiguranika.

U slučaju smrti osiguranika se isplaćuje unapred definisana Osigurana Suma (OS) naslednicima i program se završava.

Premija osiguranja, odnosno cena ovakvih programa osiguranja zavisi od:

 • dužine trajanja osiguranja
 • starosti ipola osiguranika
 • vrste pokrića (za osiguranje kredita ili ne)

Kod riziko životnih osiguranja se mogu dodatno ugovoriti i većina dodatnih neživotnih osiguranja kao što su:

 1. osiguranje povrede
 2. osiguranje za slučaj pojave teških bolesti
 3. osiguranje za slučaj hirurških intervencija
 4. Osiguranje za slučaj pojave malignih bolesti
 5. osiguranje za slučaj loma kostiju
 6. osiguranje za pokriće bolničkih dana, i druga.

U slučaju da se program završi a osigurani slučaj ne dogodi (ne dođe do smrti osiguranika) nema povrata uplaćenog kapitala.

Mešovita štedna osiguranja

Mešovita štedna osiguranja predstavljaju kombinovane programe, gde se uz program riziko osiguranja života kombinuje i štedna komponenta.

Kod mešovitih štednih osiguranja se u slučaju smrti osiguranika isplaćuje unapred dogovorena osigurana suma (OS) i program prestaje. U slučaju da se ovo ne dogodi, na kraju programa isplaćuje se OS unapred definisanom korisniku.

Premija osiguranja, odnosno cena ovakvih programa osiguranja zavisi od:

 • starosti i pola osiguranika

Kod mešovitih štednih životnih osiguranja se mogu dodatno ugovoriti i većina dodatnih neživotnih osiguranja kao što su:

 1. osiguranje povrede
 2. osiguranje za slučaj pojave teških bolesti
 3. osiguranje za slučaj hirurških intervencija
 4. Osiguranje za slučaj pojave malignih bolesti
 5. osiguranje za slučaj loma kostiju
 6. osiguranje za pokriće bolničkih dana, i druga.

Unit Linked životna osiguranja

Unit Linked životna osiguranja predstavljaju moderniju varijantu mešovitih životnih osiguranja. Kod Unit Linked (UL) programa štedna komponenta se menja sa investicionom komponentom i taj kapital se ulaže u investicione fondove (IF), odnosno u investicione jedinice (Unit) odakle potiče i ime programa.

UL programi životnog osiguranja predstavljaju sigurnu opciju za osiguranje porodice i za investiranje akumuliranog kapitala.

Prednost u odnosu na mešovita štedna životna osiguranja je u većem prinosu odnosno većoj dobiti!

Premija osiguranja, odnosno cena ovakvih programa osiguranja zavisi od:

 • starosti i pola osiguranika
 • odabrane visine osiguranja života

Kod Unit Linked životnih osiguranja se mogu dodatno ugovoriti i većina dodatnih neživotnih osiguranja kao što su:

 1. osiguranje povrede
 2. osiguranje za slučaj pojave teških bolesti
 3. osiguranje za slučaj hirurških intervencija
 4. Osiguranje za slučaj pojave malignih bolesti
 5. osiguranje za slučaj loma kostiju
 6. osiguranje za pokriće bolničkih dana, i druga.

Štedni programi za školovanje dece

Kako i sam naziv govori, ovo su programi čiji je cilj da se akumuliraju sredstva za školovanje dece.

Ovo su programi životnog osiguranja, stim da se tu osigurava dete.

Često se ovakvi programi ugovaraju sa trajanjem do punoletstva deteta, odnosno do 19. godine života deteta, kako bi se program završio do početka školovanja.

Postoji mogućnost ugovaranja i odložene uplate do 25 godine života, ili do trenutka sklapanja braka.

Često su inicijatori ovakvih programa bake i dede za unuke.

Uz ovakve programe je moguće ugovoriti dodatne programe neživotnih osiguranja kao što su:

 1. osiguranje povrede
 2. osiguranje za slučaj loma kostiju
 3. osiguranje za pokriće bolničkih dana

Pošto je osigurani rizik kod životnih osiguranja sam život osiguranika,

neophodna je provera zdravstvenog stanja osiguranika pre zaključivanja ugovora osiguranja!%d bloggers like this: