Kristijan Fürstner

Kristijan Fürstner

Savetnik | Tanácsadó

Od 2009. godine radi kao savetnik za osiguranje.
Od 2010. godine poseduje Licencu NBS za ovlašćenog zastupnika u oblasti osiguranja broj 11638/2010.
Od 2012. poseduje licencu mađarskog regulatornog tela PSZAF za licenciranje brokera u osiguranju za teritoriju EU.
Od 2017. godine poseduje Licencu za posrednika u prodaji investicionih jedinica.
Zadovoljne klijente servisira na tržištima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Govori tečno srpski, mađarski i engleski.
Kao savetnik bavi se životnim osiguranjima, privatnim penzionim programima, dečijim programima za školovanje, štednim i Unit Linked programima životnih osiguranja.
Pored toga radi sa neživotnim osiguranjima, među kojima su osiguranja stanova i kuća, dobrovoljna zdravstvena osiguranja, osiguranja automobila, putnim osiguranjima, osiguranjima pravnih lica...

Magyarul...Kontaktirajte Kristijana Fürstnera preko kontakt forme


životno osiguranjeUnit Linked programinvesticiono ulaganjeprogrami za školovanje deceosiguranje nezgodeputno osiguranjeosiguranje domaćinstvaprivatno zdravstveno osiguranjeCASCO osiguranjeAOdrugo