Kristijan Fürstner

Kristijan Fürstner

Savetnik | Tanácsadó

Od 2009. godine radi kao savetnik za osiguranje.

Od 2010. godine poseduje Licencu NBS za ovlašćenog zastupnika u oblasti osiguranja broj 11638/2010.

Od 2012. poseduje licencu mađarskog regulatornog tela PSZAF za licenciranje brokera u osiguranju za teritoriju EU.

Od 2017. godine poseduje Licencu za posrednika u prodaji investicionih jedinica.

Zadovoljne klijente servisira na tržištima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Govori tečno srpski, mađarski i engleski.

Kao savetnik bavi se životnim osiguranjima, privatnim penzionim programima, dečijim programima za školovanje, štednim i Unit Linked programima životnih osiguranja.

Pored toga radi sa neživotnim osiguranjima, među kojima su osiguranja stanova i kuća, dobrovoljna zdravstvena osiguranja, osiguranja automobila, putnim osiguranjima, osiguranjima pravnih lica...

Magyarul...


Kontaktirajte Kristijana Fürstnera preko kontakt forme


životno osiguranjeUnit Linked programinvesticiono ulaganjeprogrami za školovanje deceosiguranje nezgodeputno osiguranjeosiguranje domaćinstvaprivatno zdravstveno osiguranjeCASCO osiguranjeAOdrugo