Osnovna podela programa osiguranja je na životna i neživotna osiguranja.

Kada govorimo o osiguranju, potrebno je da se definišu neki osnovni pojmovi, kako bi smo mogli lako da odaberemo program koji nam najviše odgovara.

Životna osiguranja

Riziko životna osiguranja predstavljaju programe životnih osiguranja kod kojih je jedini pokriveni rizik – smrt osiguranika.

U slučaju smrti osiguranika se isplaćuje unapred definisana Osigurana Suma (OS) naslednicima i program se završava.

U slučaju da se program završi a osigurani slučaj ne dogodi (ne dođe do smrti osiguranika) nema povrata uplaćenog kapitala.

Najčešće se koristi za obezbeđenje kredita ili kao zaštita porodice.

Mogu se ugovoriti dodatna osiguranja povrede, bolničkih dana, loma kostiju, teških bolesti i slično

Mešovita štedna osiguranja predstavljaju kombinovane programe, gde se uz program riziko osiguranja života kombinuje i štedna komponenta.

Kod mešovitih štednih osiguranja se u slučaju smrti osiguranika isplaćuje unapred dogovorena osigurana suma (OS) i program prestaje. U slučaju da se ovo ne dogovi, na kraju programa isplaćuje se OS unapred definisanom korisniku.

Ovakvi programi se najčešće koriste za obezbeđivanje porodice i akumulaciju kapitala (štednju). Predstavljaju jedan od najsigurnijih načina štednje.

Mogu se ugovoriti dodatna osiguranja povrede, bolničkih dana, loma kostiju, teških bolesti i slično

Unit Linked životna osiguranja predstavljaju moderniju varijantu mešovitih životnih osiguranja. Kod Unit Linked (UL) programa štedna komponenta se menja sa investicionom komponentom i taj kapital se ulaže u investicione fondove (IF), odnosno u investicione jedinice (Unit) odakle potiče i ime programa.

UL programi životnog osiguranja predstavljaju sigurnu opciju za osiguranje porodice i za investiranje akumuliranog kapitala.

Najčešće se koriste za obezbeđenje porodice i akumulaciju kapitala za treću dob – penziju.

Mogu se ugovoriti dodatna osiguranja povrede, bolničkih dana, loma kostiju, teških bolesti i slično.

Kako i sam naziv govori, ovo su programi čiji je cilj da se akumuliraju sredstva za školovanje dece.

Ovo su programi životnog osiguranja, stim da se tu osigurava dete.

Mogu se ugovoriti dodatna osiguranja povrede, bolničkih dana, loma kostiju itd.

Veoma popularni programi u Srbiji.

Neživotna osiguranja

Putno zdravstveno osiguranje je jedno od najčešće ugovaranih osiguranja.

Pre svakog putovanja u inostranstvo, neophodno je da se zaključi putno zdravstveno osiguranje (PIZO)!

PIZO pokriva sve naglo i ne od naše volje nastale medicinske troškove.

Cena zavisi od dužine trajanja, širine pokrića i destinacije.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili DZO predstavlja privatno zdravstveno osiguranje pojedinca (ili porodice) uz pomoć kojeg se koriste usluge privatnog medicinskog sektora.

Širina usluga koje se mogu koristiti zavise od paketa koji se odaberu, a najčešće su to usluge u privatnim poliklinikama ili bolnicama.

Osiguranje imovine predstavlja jedno od osnovnih osiguranja.

Potreba da se osigura nekretnina u vlasništvu je jedna od osnovnih potreba.

Osiguranja imovine obuhvataju osiguranje:

 • kuća i stanova
 • poslovnih prostora
 • poslovnih objekata
 • fabrika
 • poljoprivrednih gazdinstava
 • poljoprivrednog zemljišta
 • vikendica

Osiguranja nezgode predstavljaju program osiguranja koje pokrivaju nastanak trajnog invaliditeta kao posledice nezgode.

Kod ovih programa se ugovara osnovica – osigurana suma (OS). U slučaju nastanka trajnog invaliditeta kao posledice povrede, određuje se % invaliditeta i isplaćuje taj postotak od OS.

Trajni invaliditet predstavlja invaliditet (nedostatak) koji je trajan i procenjuje se na osnovu lekarske dokumentacije.

Ova vrsta osiguranja je neophodna za sve osobe, s obzirom da se povrede mogu dogoditi bilo kada i mogu imati teške posledice.

Osiguranje teških bolesti i hirurških intervencija predstavlja dodatni program koji se može ugovoriti uz životna osiguranja ili uz osiguranja povreda.

Ovim paketima osiguranja su pokrivene unapred definisane teške bolesti i hirurške intervencije. U slučaju pojave neke od njih, isplaćuje se unapred definisana osigurana suma (OS) a osnovni program se nastavlja.

Veoma popularni programi zbog sve većih troškova zdravstvenih intervencija.

Kasko osiguranja su programi osiguranja vozila, kojima se osigurava vozilo za slučaj kvara, oštećenja ili krađe, u skladu sa odabranim paketom.

U slučaju nastanka štetnog događaja, isplaćuje se unapred dogovorena suma novca Ugovaraču, odnosno vlasniku vozila.

Najčešće se ugovara za nova vozila ili vozila pod obavezom lizinga ili kredita.

Osiguranja odgovornosti se najčešće ugovaraju kod profesija koje snose veliku odgovornost pri obavljanju svog posla ili su na istaknutim društvenim pozicijama.

Osiguranje odgovornosti može zaključiti svako, kako bi se zaštitio za slučaj da drugom osobi načini svesno ili nesvesno štetu. Ipak, najčešće osiguranje odgovornosti ugovaraju:

 • lekari
 • advokati
 • pravnici
 • sudije
 • javni izvršitelji
 • stečajni upravnici
 • Profesionalni upravnici zgrada

Niko još nije propao zato što je plaćao osiguranje,

ali su mnogi propali zato što ga nisu plaćali!

Nepoznati trgovac iz Dubrovnika, 14.vek%d bloggers like this: