Kako izgraditi sopstveni biznis u osiguranju

Back to Blog
Biznis u osiguranju

Kako izgraditi sopstveni biznis u osiguranju

Biznis u osiguranju kao odlična šansa

Osiguranje je oblast privrede koji svake godine raste i po 10 i više postotaka.

Kako izgraditi sopstveni biznis u osiguranju je pitanje koje mnogi postavljaju sebi. Nekoliko činilaca je neizostavno. Postoje i neke zamke u koje početnici često upadnu, i napuste posao još pre nego što su uspeli da vide benefite od njega.

Kakav biznis u osiguranju postoji

postoje dva načina: oformiti osiguravajuću kuću ili biti zastupnik u osiguranju.

U ovom članku ćemo govoriti o zastupanju u osiguranju, odnosno o

izgradnji biznisa u osiguranju kroz zastupanje u osiguranju.

Činioci za izgradnju biznisa u osiguranju

Osiguranje je izuzetno široka i kompleksna tema. Predaje se kao predmet na nekoliko fakulteta. U sebi obuhvata matematiku, ekonomiju, pravo i statistiku.  Koliko god znali o osiguranju, nikada ne možemo znati sve.

Ukoliko se odlučite da započnete biznis u osiguranju, potrebno je da se odlučite kojom vrstom osiguranja se želite baviti.

Kada ste to odlučili, još samo trebate

pronaći nekoga ko je stručan u toj oblasti i ko će Vas uvesti u posao i pomoći Vam u početku.

Za obavljanje delatnosti zastupanja u osiguranju, neophodno je da se položi ispit kod NBS, i dobije licenca

za zastupanje u osiguranju. polaganju ispita prethodi obuka i neophodno je radno iskustvo. Obuka je obavezna i organizuje je NBS u svojim prostorijama, ili na neki drugi način. (Informacije u vezi ovoga možete naći ovde)

Mogućnosti za početak rada u osiguranju

Za rad u osiguranju postoje dva osnovna načina: rad za određenu osiguravajuću kuću (interna prodaja) ili rad za neku agenciju za zastupanje (eksterna prodaja). Ukratko ćemo se samo osvrnuti na oba načina.

Rad za osiguravajuću kuću

Prednost ovakvog rada jeste u tome da je lako dobiti posao, prolazi se osnovna obuka, nakon čega se kreće na teren. Određuje se plata, i način rada. Takođe se određuju i norme koje se moraju ispuniti kako bi se ta plata i zaradila. Sve se radi individualno, i pomoć mentora je limitirana. Radi se po principu one man show (svako radi za sebe, nema timova koji su u win-win situaciji). Ukoliko se premaši data norma, dobija se stimulacija. Naravno, sledećeg meseca se ta norma povećava, i kreće sve iznova. Portfolio (klijenti) koji uradimo ide osiguravajućoj kući i ona ga može koristiti za druge kanale prodaje. Vremenom se krug klijenata koji unosimo u ovakav način rada istroši i velika većina tu i odustane.

Spisak osiguravajućih kuća koje rade na teritoriji Srbije možete naći ovde.

Ovo nije biznis, ovo je zaposlenje! 

Rad za agenciju za zastupanje

Ukoliko se radi za agenciju za zastupanje, situacija je nešto drugačija.

Radi se na procenat, odnosno po uspešnosti. Tu nema normi, ali nema ni ograničenja. Način rada sami određujemo. Plata nam zavisi isključivo od količine posla koji uradimo. Portfolio je od agencije, sem ukoliko se ne dogovorite drugačije!

Ukoliko se radi sam, dešava se slično kao i kod rada za osiguravajuću kuću, velika većina odustane kada iskoristi svoj portfolio.

Spisak agencija za zastupanje u osiguranju možete naći ovde.

Samo treba znati kako početi i postaviti stvari na pravi način od početka!

Rad preko agencije za zastupanje je šansa za Vas!

Zamke u razvoju sopstvenog biznisa u osiguranju

Kao što smo i videli,

postoji nekoliko zamki koje treba u početku izbeći

i tada nam je lakše da razvijemo svoj biznis u osiguranju.

Navedimo najopasnije:

 • rad za drugog (rad za platu)
 • predavanje portfolija (svoje klijente-poznanike predajemo osiguravajućoj kući ili agenciji)
 • rad na normu (obaveza ispunjenja neke norme, kao uslov za isplatu)
 • rad bez pomoći (potrebna je konstantna pomoć nekoga ko je iskusniji)
 • nedostatak školovanja (kontinuirana edukacije je ključ opstanka)
 • samozaposlenje (rad bez tima oko sebe)
 • rad sa samo jednom vrstom osiguranja (autoodgovornost, putno osiguranje…)
 • zastupanje samo jedne osiguravajuće kuće (ne postoji najbolja kuća…)

Pravi način za započinjanje sopstvenog biznisa u osiguranju

Ukolilko želite da razvijete svoj dugoročni biznis u osiguranju, predlažem Vam da uradite sledeće:

 • nađite agenciju za zastupanje i radite sa njom na procenat
 • zahtevajte da sav portfolio koji unesete ostane Vaš
 • precizno dogovorite proviziju i isplatu iste
 • unapred dogovorite uslove povećanja provizije
 • tražite mogućnost izgradnju timova, od kojih i Vi imate direktnu korist
 • tražite da imate mentora, odnosno svu pomoć u radu
 • neophodno je da Vam agencija organizuje školovanje, kao i za članove Vašeg tima
 • treba da imate mogućnost da radite sve vrste osiguranja kako bi ste bili konkurentni na terenu
 • agencija treba da sarađuje sa više osiguravajućih kuća, kako bi ste imali mogućnost izbora najbolje ponude na terenu.

Ovo su uslovi da dugoročno sarađujete, i da stabilno razvijate svoj biznis u osiguranju!

Započnite svoj biznis u osiguranju na pravi način!

Priključite se našem timu Savetnika i postanite i Vi

SAVETNIK U OBLASTI OSIGURANJA I INVESTICIONOG ULAGANJA!

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − 4 =

Back to Blog
%d bloggers like this: