Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Životno osiguranje – vrste

 • Životno osiguranje. Često spominjano, ali i dalje misterija za mnoge. Zaštita porodice i investicija, ali ipak, o čemu se tu radi?

  Životno osiguranje – osiguranje života

  Živimo u vreme naglih i čestih promena. U ovakvim vremenima čovek želi da ima osećaj sigurnosti i da noću mirno legne da spava. Niko ne voli da ostaje dužan, a još manje bi voleo da iza sebe ostavi dugove, da ga po tome pamte. Srećom postoji proizvod koji nam omogućava da takvih briga nemamo. To je polisa životnog osiguranja.

  Polisa životnog osiguranja

  Polisa životnog osiguranja je vrednosni papir koji se aktivira u slučaju smrti osiguranika, odnosno čoveka na čije ime glasi. Tada se naslednicima isplaćuje osigurana suma koja je dogovorena i koja je naznačena na polisi. Ipak, pošto nisu svi ljudi jednaki, nisu ni polise.

  Životno osiguranje – vrste

  U biti postoje 2 vrste životnih osiguranja:

  Riziko životno osiguranje – i ima samo jednu funkciju, a to je da u slučaju smrti isplati dogovorenu sumu novca. U slučaju da do smrti Osiguranika ne dođe, ne isplaćuje se ništa.

  Prednost mu je:

  1. da je jeftinije
  2. može se ugovarati i na kraće periode
  3. pogodno je za vinkuliranje kod pozajmica, kredita i lizinga.

  Mana mu je

  1. što ukoliko ne dođe do osiguranog slučaja (u ovom slučaju smrti), nema isplate, odnosno sav novac koji smo uplatili ostaje u osiguravajućoj kući koja je do tada preuzimala rizik.

  Štedno životno osiguranje – za razliku od prethodnog, štedno životno osiguranje je kombinovan program, koji je u osnovi riziko program, ali koji pored toga ima i drugu funkciju. To je štednja kapitala, koji se na kraju ugovorenog perioda isplaćuje sa pripisanom dobiti.

  Prednost mu je

  1. što je to jedna akumulacija kapitala, što se time obezbeđuje novac za period kada više ne štedimo
  2. što je štednja osigurana u periodu kada štedimo
  3. što je ta štednja nasledna i što štiti i Osiguranika na koja je polisa naslovljena i njegovu porodicu.

  Mana ovakvih programa je što su ovakvi programi funkcionalni kada se ugovaraju na duži period, i da je prekidanje pre kraja tog perioda nepovoljno po našu štednju.

  Za kakvo životno osiguranje se odlučiti?

  Kakav program  je najbolji za Vas? To zavisi od mnogo faktora.

  Postavite sebi pitanje:

  pitanje

  Postavite sebi pitanje

  • koja je svrha tog osiguranja
  • kakve rizike želite da pokrijete
  • na koliki period želite da ugovorite životno osiguranje
  • koliku svotu ste u mogućnosti da odvojite
  • kako ste u mogućnosti da uplaćujete premiju osiguranja, kojom dinamikom
  • koliko imate godina
  • imate li porodicu
  • kakvo je Vaše zdravstveno stanje

  Svakako da ima mnogo pitanja i mnogo mogućnosti, ali je očigledno da se treba posavetovati sa nekim ko je stručan u ovoj oblasti. Pitanja mu možete postaviti i direktno, ili popunjavanjem formulara koji se nalazi ispod.