Privatno zdravstveno osiguranje za decu od sada još povoljnije

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decuPrivatno zdravstveno osiguranje za decu je nešto što je u današnje vreme neophodno. Paketi sadrže i osiguranje jednog roditelja, ili oba. Pravi porodični paket… Ideaslna stvar za miran san roditelja

Šta pokriva zdravstveno osiguranje za decu

Zdravstveno osiguranje za decu u osnovnom paketu pokriva troškove vanbolničkog lečenja u poliklinikama i ambulantama do 1.000 eura. Tu su uključeni pregledi lekara opšte prakse i specijalista. Takođe su uključeni i laboratorijski pregledi, rtg pregledi, ultrazvučni pregledi, odnosno svi pregledi i procedure koje su indikovane (prepisane od strane lekara) i koje se sprovode u poliklinikama.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decu

Koliko košta takvo zdravstveno osiguranje za dete?

Zavisno od paketa koji se želi, nivo pokrića može biti 1.000 eura, 1.500 eura i 2.000 eura

To je osnovno pokriće sa lekovima i homeopatijom, a dodatno se mogu ugovoriti fizikalni tretma, oftalmološke usluge i stomatološke usluge.

Cena po paketima je u zavisnosti od uzrasta, 0-3 godine, 4-9 godina ili 10-17 godina.

Ko se računa kao dete?

Detetom se računaju mladi do 17.-te godine života, a nakon toga su odrasli.

Kako pribaviti zdravstveno osiguranje za decu?

Popunite upitnik ispod i kontaktiraće Vas Vaš savetnik za osiguranje. Primićete uputstva i uslove osiguranja da ih proučite i nakon toga, ukoliko Vam odgovaraju, odlučujete se za neki od programa.

Povezani članci:

Ne-adekvatno zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje za Vas

Kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje za decu

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje