Usluge

USLUGE

NAŠE USLUGE

Primerene Vašim Potrebama

ANALIZA MOGUĆNOSTI

Analiza finansijskih mogućnosti je bitna za dugoročnu održivost programa osiguranja. Uz Vašu pomoć vršimo detaljnu analizu Vaših finansijskih mogućnosti.

INVESTICIONA ULAGANJA

Investiciona ulaganja predstavljaju optimalan način da uz osiguranje rešite Vašu finansijsku budućnost. Vršimo izabir načina i vrstu investiranja za Vas.

PROGRAMI OSIGURANJA

Odabir odgovarajućeg programa osiguranja za Vas je posao Vaših Savetnika. Programi životnih i neživotnih osiguranja skrojeni po Vašoj meri su naš cilj!

SERVIS KLIJENATA

Dobar servis klijenta podrazumeva da smo na raspolaganju za Vaša pitanja. U našu osnovnu uslugu spada i rešavanje nastalih situacija za svo vreme trajanja programa osiguranja ili investiranja.

ŠTEDNI PROGRAMI

Vršimo za Vas odabir optimalnog štednog programa. Namena štednje zavisi od Vaših potreba i želja, a naš cilj je da Vam odaberemo naj svrsishodniji program.

PLANIRANJE BUDUĆNOSTI

Uz profesionalnu analizu zajedno sa Vama stvaramo plan za Vašu budućnost. Na raspolaganju su nam naše znanje i iskustvo i Vaša vizija. Uspeh je zagarantovan.

REŠENJE ZA SVAKOGA

Dobrim planom se i sa skromnim sredstvima može postići zavidan rezultat. Omogućujemo Vam da pronađete optimalan način štednje za Vas i omogućite sebi bezbrižnu starost.

PROFESIONALNE OBUKE

Ukoliko želite da pomognete svojim prijateljima i upoznate ih sa mogućnostima Savetovanja u oblasti osiguranja i investicionog ulaganja, zatražite prijem u naš program obuke. POSTANITE SAVETNIK.

MOGUĆNOST ZARADE I KARIJERA

Ukoliko želite i Vi da postanete Savetnik, prijavite se i ostavite svoje podatke na našoj stranici Karijera. Nudimo Vam mogućnost da se priključite našem timu. Pomozite prijateljima i zaradite.