Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Uslovi odlaska u penziju

 • Uslovi odlaska u penzijuUslovi odlaska u penziju 2013. Koji su to i da li ih ispunjavamo? Šta će nam značiti ti uslovi kada ih jedanput i ispunimo? Da li ćemo mi želeti otići u penziju kada ispunimo uslove za nju?

  Teška pitanja

  Svakodnevno smo svedoci da se uslovi odlaska u penziju menjaju. Informacije se čuju sa svih strana i mahom su konfuzne. I mi smo već pisali na ovu temu, a članke možete pogledati ovde. U moru tih informacija teško je snaći se, a mi ćemo pokušati da Vam pomognemo u tome.

  Pojmovi koji se spominju

  Nekoliko pojmova ipak treba da se razjasne:

  godine života – navršene godine života

  staž osiguranja – staž koji je evidentiran kod Fonda za PIO

  PIO – penziono i invalidsko osiguranje

  osnovica osiguranja – iznos plate koja je evidentirana u Fondu PIO i na osnovu koje se uzračunava visina doprinosa

  Staž osiguranja – kamen spoticanja

  Uslovi odlaska u penziju

  Uslovi odlaska u penziju

  Kada govorimo o stažu koji je evidentiran u Fondu za PIO, on nije isti sa godinama staža koje smo odradili! U stvari, trebao bi da bude isti, ali zavisi od toga da li nam je poslodavac redovno uplaćivao doprinose. S druge strane, bitna je i osnovica na osnovu koje su doprinosi uplaćivani. Ukoliko nam nisu uplaćivani doprinosi, može se desiti da nam zafali staža osiguranja.

  Tri načina da se ispune uslovi odlaska u penziju 2013

  Žene

  1. 60 godina života i 15 godina staža osiguranja
  2. 53 godine i 4 meseca života i 35 godina i 4 meseca staža osiguranja
  3. 45 godina staža osiguranja

  Muškarci

  1. 65 godina života i 15 godina staža osiguranja
  2. 54 godine života i 40 godina staža osiguranja
  3. 45 godina staža osiguranja

  A kome su ovi uslovi odlaska u penziju nedostižni?

  Šta se dešava kada nekome nedostaje nekoliko godina života ili staža? Problem je to koji se sve češće viđa!

  Uslovi odlaska u penziju su se 2013 godine ponovo pooštrili, a kao što vidimo na slici, iz godine u godinu će biti sve teži. Na stranici Narodne Banke Srbije piše da su penzije zagarantovane do 2017. godine! A posle?

  Sve više se susrećemo sa ljudima koji su ostali bez posla,a samim tim i bez uplaćivanja doprinosa u staž osiguranja u Fond PIO, Često se radi i o starijim ljudima od 50 – 55 godina. Ukoliko su ti ljudi počeli raditi sa 25 godina (posle fakulteta), to znači da im nedostaje još 10 – 15 godina staža osiguranja, odnosno da im do 65 godine života neće biti ispunjeni uslovi odlaska u penziju!

  Šta raditi kako bi uslovi odlaska u penziju bili povoljniji

  U penziju se odlazi u tri slučaja:

  • kada se želi – kada postoje uslovi

  • kada nas sila natera – zdravstveno stanje

  • kada nas zakon natera – ispunjeni uslovi odlaska u penziju

  Da vidimo na koji od ova tri slučaja možemo uticati.

  Zdravstveno stanje ukoliko nas natera da odemo u invalidsku penziju – tu nam spasa nema, u tom lsučaju je situacije veoma teška!

  Kada ispunimo zakonske uslove za odlazak, moramo ići u penziju!

  A kada postoje uslovi odlaska u penziju, i koji su to:

  1. zakonski uslovi odlaska u penziju
  2. ekonomski uslovi odlaska u penziju

  Ekonomski uslovi odlaska u penziju

  To znači da imamo dovoljno novca da više ne moramo da radimo. Zvuči kao nešto teško i nedostižno? Ukoliko se počne na vreme i konsultuje savetnik za osiguranje, može se započeti štednja kroz životno osiguranje i imaćemo privatnu penziju! Tada ćemo sami birati kada idemo u penziju jer ćemo sami odlučiti koji su uslovi odlaska u penziju.

  i izaberite sami koji su Vaši uslovi odlaska u penziju!

  LINK – Vaš savetnik za osiguranje