Uslovi odlaska u penziju

Uslovi odlaska u penzijuUslovi odlaska u penziju 2013. Koji su to i da li ih ispunjavamo? Šta će nam značiti ti uslovi kada ih jedanput i ispunimo? Da li ćemo mi želeti otići u penziju kada ispunimo uslove za nju?

Teška pitanja

Svakodnevno smo svedoci da se uslovi odlaska u penziju menjaju. Informacije se čuju sa svih strana i mahom su konfuzne. I mi smo već pisali na ovu temu, a članke možete pogledati ovde. U moru tih informacija teško je snaći se, a mi ćemo pokušati da Vam pomognemo u tome.

Pojmovi koji se spominju

Nekoliko pojmova ipak treba da se razjasne:

godine života – navršene godine života

staž osiguranja – staž koji je evidentiran kod Fonda za PIO

PIO – penziono i invalidsko osiguranje

osnovica osiguranja – iznos plate koja je evidentirana u Fondu PIO i na osnovu koje se uzračunava visina doprinosa

Staž osiguranja – kamen spoticanja

Uslovi odlaska u penziju

Uslovi odlaska u penziju

Kada govorimo o stažu koji je evidentiran u Fondu za PIO, on nije isti sa godinama staža koje smo odradili! U stvari, trebao bi da bude isti, ali zavisi od toga da li nam je poslodavac redovno uplaćivao doprinose. S druge strane, bitna je i osnovica na osnovu koje su doprinosi uplaćivani. Ukoliko nam nisu uplaćivani doprinosi, može se desiti da nam zafali staža osiguranja.

Tri načina da se ispune uslovi odlaska u penziju 2013

Žene

 1. 60 godina života i 15 godina staža osiguranja
 2. 53 godine i 4 meseca života i 35 godina i 4 meseca staža osiguranja
 3. 45 godina staža osiguranja

Muškarci

 1. 65 godina života i 15 godina staža osiguranja
 2. 54 godine života i 40 godina staža osiguranja
 3. 45 godina staža osiguranja

A kome su ovi uslovi odlaska u penziju nedostižni?

Šta se dešava kada nekome nedostaje nekoliko godina života ili staža? Problem je to koji se sve češće viđa!

Uslovi odlaska u penziju su se 2013 godine ponovo pooštrili, a kao što vidimo na slici, iz godine u godinu će biti sve teži. Na stranici Narodne Banke Srbije piše da su penzije zagarantovane do 2017. godine! A posle?

Sve više se susrećemo sa ljudima koji su ostali bez posla,a samim tim i bez uplaćivanja doprinosa u staž osiguranja u Fond PIO, Često se radi i o starijim ljudima od 50 – 55 godina. Ukoliko su ti ljudi počeli raditi sa 25 godina (posle fakulteta), to znači da im nedostaje još 10 – 15 godina staža osiguranja, odnosno da im do 65 godine života neće biti ispunjeni uslovi odlaska u penziju!

Šta raditi kako bi uslovi odlaska u penziju bili povoljniji

U penziju se odlazi u tri slučaja:

 • kada se želi – kada postoje uslovi

 • kada nas sila natera – zdravstveno stanje

 • kada nas zakon natera – ispunjeni uslovi odlaska u penziju

Da vidimo na koji od ova tri slučaja možemo uticati.

Zdravstveno stanje ukoliko nas natera da odemo u invalidsku penziju – tu nam spasa nema, u tom lsučaju je situacije veoma teška!

Kada ispunimo zakonske uslove za odlazak, moramo ići u penziju!

A kada postoje uslovi odlaska u penziju, i koji su to:

 1. zakonski uslovi odlaska u penziju
 2. ekonomski uslovi odlaska u penziju

Ekonomski uslovi odlaska u penziju

To znači da imamo dovoljno novca da više ne moramo da radimo. Zvuči kao nešto teško i nedostižno? Ukoliko se počne na vreme i konsultuje savetnik za osiguranje, može se započeti štednja kroz životno osiguranje i imaćemo privatnu penziju! Tada ćemo sami birati kada idemo u penziju jer ćemo sami odlučiti koji su uslovi odlaska u penziju.

i izaberite sami koji su Vaši uslovi odlaska u penziju!

LINK – Vaš savetnik za osiguranje