Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Unit Linked životno osiguranje – revolucija na tržištu osiguranja u Srbiji

 • Unit Linked životno osiguranje

  Na tržištu životnih osiguranja u Srbiji se konačno pojavio novi proizvod

  Unit Linked program!

  Šta znači Unit Linked?

  Unit Linked je naziv za program životnog osiguranja koji u sebi sadrži investiranje povezano (linked) sa investicionim jedinicama (unit) investicionih fondova.

  Jednostavnije objašnjeno, Unit Linked program životnog osiguranja pruža mogućnost investiranja kapitala na svetskim berzama.

  I sve to uz osiguranje.

  Investiranje, a ne štednja?

  Koliko god klasični programi životnog osiguranja bili dobri zbog sigurnosti investicija i garantovane osigurane sume za doživljenje (kraj programa), ne odgovaraju svima. Osigurana suma je često manja od zbira uplata tokom godina, a dobit neretko bude relativno mala (1-1.75% godišnje).

  Upravo za one koji žele da se njihov novac oplođuje i investira, a žele da pri tome budu osigurani, Unit Linked programi predstavljaju pravo rešenje. Kod ovih programa se novac investira u vodeće kompanije u svetu preko berzi.

  Koliko je sigurno investiranje kroz Unit Linked programe

  Po važećem zakonu R. Srbije, Unit Linked program mora da investira u 5 investicionih fondova. Svaki od tih 5 investicionih fondova je registrovan u R. Srbiji, pod nadzorom je Komisije za hartije od vrednosti (HOV) NBS.

  Ipak, ti različiti fondovi ulažu novac na berzi na različite načine. Akcijski fondovi ulažu u akcije firmi (vidi niže), i u hartije od vrednosti (HOV) i akcije, a CASH fondovi u HOV i bankarske depozite.

  Samim time što Unit Linked program ulaže u 5 različitih fondova, rizik investiranja se disperzuje, odnosno razblaži. Što je rizik ulaganja manji, manja je i potencijalna dobit, ali se povećava sigurnost.

  Kakva osiguranja se mogu vezati uz Unit Linked program

  ŽIVOTNO OSIGURANJE (obavezno)

  Unit linked program je program životnog osiguranjai zbog toga je obavezno da sadrži životno osiguranje. Visina pokrića tog životnog osiguranja se može birati, od 1.000 eura pa do planiranog iznosa za investiranje. Takođe se može u toku trajanja korigovati.

  OSIGURANJE ZA SLUČAJ POVREDE

  Izuzetno bitno je i osiguranje za slučaj povrede! Visina pokrića se i tu bira, a postoje paketi na osnovicu od 18.000 eura, 36.000 eura…

  TEŠKE BOLESTI

  Osiguranje za slučaj pojave teških bolesti se ugovara po želji, a visina pokrića je jednaka sa visinom pokrića za životno osiguranje.

  HIRURŠKE INTERVENCIJE

  Hirurške intervencije mogu biti ugovorene, a visina pokrića je jednaka sa visinom pokrića za životno osiguranje.

  Koja osiguranja su obavezna kod Unit Linked programa?

  Obavezno je samo minimalno osiguranje života. Sve ostalo je opciono i može se korigovati tokom vremena.

  Koje su još prednosti Unit Linked programa?

  Osim većeg prinosa u odnosu na klasične programe životnih osiguranja i do sada navedenih mogućnosti varijacija pokrića za životno osiguranje, dodatna osiguranja za slučaj povrede, teških bolesti i hirurških intervencija, Unit Linked program ima još jednu veliku prednost.

  U slučaju prekida programa, penali su izuzetno mali ( u poređenju sa klasičnim programima). Primera radi: ukoliko neko želi da povuče novac iz klasičnog programa u 3 godini, penal bi iznosio oko 60% uplaćenog novca. U Unit Linked programu iznosi svega 5%!

  Koliko je očekivani prinos veći kod Unit Linked programa?

  U klasičnom programu životnog osiguranja, prinos (dobit) na godišnjem nivou je maksimalno oko 1.75% godišnje. kod Unit Linked programa ja najmanje 2.5%,  a može ići i do 7.5% godišnje!

  Ovo može značiti i ukupnu dobit od 150% na 25 godina trajanja!

  “Mane”  Unit Linked programa

  U mane Unit Linked programa možemo ubrojiti dve činjenice:

  1. ne postoji osigurana suma za doživljenje
  2. postoji rizik koji preuzima ugovarač (a ne osiguravajuća kuća)

  Gde se ulaže novac kroz Unit Linked programe

  Novac se ulaže u akcije vođećih svetskih kompanija, HOV i bankarske depozite.

  Spomenimo samo neke od njih:

  Apple

  Coca Cola

  Boeing

  BMW

  VISA

  SAMSUNG

  ALIBABA

  Za koga je Unit Linked posebno interesantan

  Kategorija koje se najviše raduje pojavi ovakvog sofisticiranog i inovativnog programa jesu mladi i ljudi koji žele da investiraju a ne štede.

  Mladi zaposleni u IT industriji, freelanceri i ljudi koji već imaju klasičan program životnog osiguranja sada imaju na raspolaganju program koji mogu da prilagode odnosno optimiziraju za svoje potrebe.

  Ponuda Unit Linked programa za Vas

  Ispunjavanjem upitnika, dobićete optimiziranu ponudu za sebe. Odgovaranjem na što više pitanja, optimizacija će biti tačnija.

   

  Post Tagged with , , ,