Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Trostubi penzioni sistem

 • trostubi penzioni sistem

  trostubi penzioni sistem

  Trostubi penzioni sistem je novi model penzionog sistema. Dosadašnji Bizmarkov model je zastareo još u sedamdesetim godinama. U čitavom svetu je reforma napravljena, kod nas teku pripreme. A zašto da radimo reformu?

  Bizmarkov model

  Pre oko 130 godina je predložen model za zbrinjavanje stare populacije, koju je na kraju predložio nemački kancelar Bizmark. Sistem je bio za te uslove bio toliko dobar da su ga više manje prihvatile sve zemlje sveta. Sastojao se od zamisli da ljudi koji rade odvoje mali deo svoje zarade za ljude koji više ne rade. To je bilo veoma lako izvodljivo, pošto je odnos zaposlenih i penzionera bio 7:1. Tada je rečeno da kada odnos padne na 4:1 treba menjati sistem, a ispod 3:1 sistem propada.

  A koliki je odnos kod nas?

  1 : 1 : 1

  Odnos zaposlenih, penzionera i nezaposlenih kod nas je upravo takav. To znači da jedan zaposleni treba da izdržava jednog penzionera i jednog nezaposlenog.

  Da li je to izvodljivo? Teško!

  Trostubi penzioni sistem

  Ako Bizmarkov model više ne funkcioniše, kakav je to trostubi penzioni sistem?

  Penzije u EUTrostubi penzioni sistem je u biti veoma jednostavan sistem koji podrazumeva da su dva stuba obavezna, a treći je dobrovoljan. Za razliku od Bizmarkovog modela gde se svi doprinosi uplaćuju u državni fond, trostubi penzioni sistem podrazumeva da se doprinosi koji su se do sada uplaćivali u državnu kasu podele i da se deo i dalje uplaćije u državnu kasu, a deo u privatne fondove.

  Odluka o tome koliki deo da se uplaćuje u državni a koliki u privatni fond, zavisi od države do države. Za sada je obično da se kreće od 15% u državni fond, a ostatak u privatni fond. Postepeno se taj odnos menja u korist privatnog fonda.

  Posle koliko godina je isplativ trostubi penzioni sistem

  Naravno, trostubi penzioni sistem je u biti dugoročna, namenska štednja za treću životnu dob. Svaka štednja je isplativa ukoliko je dugoročna. Upravo zbog toga se i treba što pre uraditi reforma, kako bi se što pre započela štednja. Potrebno je minimum 10 godina štednje kako bi se isplatilo, i kako bi imalo rezultata.

  Ko uplaćuje po Bizmarkovom modelu a ko prati trostubi penzioni sistem?

  Pošto nije moguće odjednom preći na trostubi penzioni sistem, prelaz se vrši kategorizacijom zaposlenih po dobi. Obično se postavi granica životne dobi iznad koje se nastavlja uplaćivanje samo u državnu kasu (Bizmarkov model), a ispod te granice se prelazi na trostubi penzioni sistem.

  Trostubi penzioni sistem – drugi stub

  Dakle, prvi stub ostaje državna kasa. A drugi stub?

  Drugi stub je privatni penzioni fond, a zaposleni bira koji će to fond biti. To mogu biti privatni penzioni fondovi, investicioni fondovi, razne šredne kase ili životno osiguranje. Kao najkvalitetniji oblik štednje, ipak se pokazalo životno osiguranje. Razlog tome jeste najveća sigurnost štednje. manja dobit u odnosu na ostale oblike štednje se upotpunjuje konstantnom dobiti bez obzira na kretanja u svetskoj ekonomiji.

  Dakle, kome je bitna sigurnost, bira životno osiguranje.

  Trostubi penzioni sistem – treći stub

  Treći stub je dobrovoljan. To znači da se za prva dva stuba izdvaja automatski, preko doprinosa, a treći stub je dobrovoljan i svako ga uplaćuje po svojoj odluci. U svetu je najviše prihvaćeno štedno životno osiguranje, kao najsigurniji način za štednju.

  Naravno, visina tog stuba zavisi od svakog ponaosob. Koliko će ko da uplaćuje zavisi od više činilaca:

  • dob
  • pol
  • vrsta zanimanja
  • ekonomske mogućnosti
  • diverzifikacija ulaganja
  • lični afiniteti

  Zaključak

  Da li je trostubi penzioni sistem dobar, funkcionalan ili ne, mišljenja su različita, ali boljeg rešenja za sada nema. Ubrzo će uslediti i kod nas. Ko će ga dočekati spremno a ko će se naći u problemima zavisi od toga koliko će biti informisan.

  U svakom slučaju za ovakvu vrstu informisanja je potrebno konsultovati se sa stručnjacima iz tih oblasti.

  Vi se možete posavetovati sa Vašim savetnikom za osiguranje ovde.