Troškovi studiranja

Finansiranje studijaKoliki su troškovi studiranja danas u Srbiji? Teško je reći, pošto se pored školarine trebaju platiti mnogi drugi troškovi. Kako se polako bliži vreme upisa na fakultete, ova tema je ponovo u središtu interesovanja. Ko na vreme želi da reši ovaj problem neka klike OVDE

 Troškovi studiranja na koje računamo

Troškovi studiranja na koje računamo, i na koje smo navikli su ostali isti. To su:

Školarina

Upisnina

Troškovi stanovanja

Troškovi ishrane

Knjige

Prevoz

Ipak, nekada je njih pokrivala država, ali danas je sve manje pokriće države.

Školarina

Studenti na budžetu su sve ređi,odnosno sve je teže dospeti na budžet. Pored toga broj studenata koji se finansiraju sa budžeta se svake godine smanjuje. Oni retki koji uspeju da upadnu na budžet mogu da računaju da su barem taj trošak izbegli.

 Upisnina

Upisnina je nekada bila simbolična svota koja je trebala da pokriva administrativne troškove pri upisu studenata. Ipak danas su troškovi studiranja koji se odnose na upisninu dosta veći i plaćaju ih svi. Bez obzira na to da li su na budžetu, ili su samofinansirajući studenti.

 Troškovi stanovanja

Studentski domovi su i dalje opcija, ali je sve teže upasti u njih. Cena stanovanja je oko 50% od cene iznajmljivanja stana. Uslovi u domovima se razlikuju od doma do doma. Ako ne želimo da stanuje u domu, student mora da iznajmi stan. Cena stanarine je od 60 eura pa na gore.

 Troškovi ishrane

finansiranje studijaStudentska menza je i dalje glavno mesto na kome se studenti hrane po povoljnim cenama, ali i za ovu vrstu usluge se treba izdvojiti oko 60 eura mesečno.

 Knjige

Nekada su se knjige mogle iznajmiti iz biblioteke, ili fotokopirati. Danas profesori zahtevaju da se kupi njihova knjiga i time uslovljavaju studente. Ako student na godini ima 12 predmeta, a jedna knjiga košta oko 40 eura, računica je laka, ali poražavajuća.

 Prevoz

U prevoz treba računati i prevoz u gradu studiranja i prevoz do mesta stanovanja. Ako uzmemo u obzir da je povratna karta iz Subotice do Beograda oko 2000 dinara, lako je izračunati koliko se potroši na ovu stavku.

 Troškovi studiranja na koje NE RAČUNAMO

Do sada smo imali troškove na koje računamo, i na koje smo donekle i spremni. Ali šta je sa troškovima na koje nismo spremni? To su troškovi koji se pre nisu pojavljivali kod studenata, a iz dana u dan ih je sve više i više.

Navedimo samo neke koji su se pojavili u zadnjih nekoliko godina:

priprema za prijemni

prijave ispita

Priprema za prijemni

Polako već postaje ustaljena praksa da fakulteti organizuju pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. To ne bi bilo ni tako čudno. Obično ih naplaćuju od 150 do 300 eura po kompletu časova.

Ono što je čudnije jeste kada srednje škole organizuju pripreme za polaganje prijemnog ispita na fakultet. Zašto je to čudno? Pa zato što je zadatak srednje škole da pripremi učenike za fakultet. Time što organizuje pripremnu nastavu zar ne govori to da njeni učenici nisu spremni za fakultet?

Prijave ispita

Prijave ispita postoje već više od 10 godina, ali su one bile simbolične za studente na budžetu, a danas su izjednačene za sve. Nije JAKO velik iznos, ali….

Sve u svemu, nije lako…

Ipak, ako na vreme počnete da odvajate za studije, moguće je taj trošak rešiti na vreme. Za to postoje programi za školovanje dece. Ispunite upitnik da bi videli koje mogućnosti imate: