Tag Archives: osiguranje

Unit Linked životno osiguranje – revolucija na tržištu osiguranja u Srbiji

Unit Linked program životnog osiguranja je dobrodošlo osveženje i novina na tržištu životnog osiguranja u Srbiji. Nov, sofisticiran i inovativan, Unit Lilnked je idealan za mlade i ljude željne investiranja.

Šta je najbolje da plaćaju zaposleni u IT sektoru u Srbiji

Mladi zaposleni u IT sektoru žele da dobiju optimiziran, moderan, inovativan proizvod koji je skrojen po njihovoj meri. Postoji rešenje za to.

Putno osiguranje 24/7, i nedeljom i državnim praznicima

Sutra krećete na put, a niste napravili putno osiguranje? Ovo je rešenje za Vas! Svakoga dana, 365 dana u godini, čak i vikendom, stojimo Vam na raspolaganju. Ne krećite na put bez polise putnog osiguranja.

Kako izgraditi sopstveni biznis u osiguranju

Rad u osiguranju je isplativ samo ukoliko se izgradi sopstveni biznis. Za sopstveni biznis u osiguranju je potrebno znanje, upornost, imidž i puno rada. Koje su početne teškoće i zamke…

Nedelja štednje

Nedelja štednje, gde prebaciti štednju iz banke

Nedelja štednje u bankama je izgubila svoj smisao. Isplativije je štedeti kod osiguravajućih kuća. Primeri to jasno pokazuju.

Novi zakon o PIO fondu

Novi zakon o PIO fondu

Novi zakon o PIO fondu je doneo neke novine koje nam jasno kazuju što nam je činiti. Svako se brine za sebe, a izdvajanje u PIO fond treba smanjiti na…

Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Izdvajanja u državno zdravstveno osiguranje smanjena, vreme je za privatno zdravstveno osiguranje!

Izdvajanja u državno zdravstveno osiguranje se smanjuju sa 12,5% na 10%! To je za 20% manje! Vreme je za privatno zdravstveno osiguranje koje Vam daje kvalitet za Vaš izdvojeni novac!

Mladi

Šta mladi misle o životnom osiguranju? Iznenadićete se!

Danas mladi imaju mnogo prepreka na svom putu, i pokušavaju da ih reše na svoj način. Ipak, kada ih upitamo o nekim ozbiljnim temama, iznenadićemo se koliko su ozbiljni i kako razmišljaju!

povrede sportista

Povrede sportista

Povrede sportista su veoma česte. U velikom broju slučajeva, profesionalni sportisti nemaju nikakvo, ili imaju minimalno osiguranje od povreda. Kvalitetno osiguranje može ovim profesionalcima da znači povratak na borilišta, ili agoniju.

Biznis sa 1.000 eura

Sopstveni biznis za 1.000 eura za osiguranje egzistencije

Započeti sopstveni biznis sa 1.000 eura i obezbediti sigurnu egzistenciju, danas u Srbiji izgleda kao san, ali taj san može postati java! Potrebno je samo pravilno odabrati biznis za sebe, i osigurati svoju egzistenciju