Tag Archives: dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Izdvajanja u državno zdravstveno osiguranje smanjena, vreme je za privatno zdravstveno osiguranje!

Izdvajanja u državno zdravstveno osiguranje se smanjuju sa 12,5% na 10%! To je za 20% manje! Vreme je za privatno zdravstveno osiguranje koje Vam daje kvalitet za Vaš izdvojeni novac!

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decu

Privatno zdravstveno osiguranje za decu od sada još povoljnije

Privatno zdravstveno osiguranje za decu znači da kada Vam se razboli dete, ne morate čekati u redovima u dispanzerima. Stoje Vam na raspolaganju privatne ordinacije gde se ne čeka i gde je usluga na visokom nivou.

Zakon o radu

Šta nam donosi novi zakon o radu

Novi zakon o radu će nam doneti promene koje su neminovne. Beneficije koje smo imali do sada će se smanjiti, i odgovornost za sopstvenu sigurnost u problematičnim situacijama prebacuje na naša pleća. potreba da se zaštitimo od negativnih situacija je veća nego ikada. Svako će se brinuti za sebe, jer država polako “diže ruke” od toga. Osiguranje počinje sve više da dobija na važnosti!

Ne-adekvatno zdravstveno osiguranje

Ne – adekvatno zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje je osnovno osiguranje, koje je čak i po zakonu obavezno. Međutim, kako se vremena menjaju, trebalo bi i zdravstveno osiguranje da se menja. Ipak, ono ne prati promene…

Kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje je pitanje koje mi postavljaju iz dana u dan. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje kao novi proizvod na našem tržištu, još je velika nepoznanica. Kako funkcioniše dobrovoljno…

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decu

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decu

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decu je način da obezbedimo kvalitetnu, brzu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu za svoju decu. Državno zdravstveno osiguranje za decu Osnovnu zdravstvenu zaštitu za svu decu pruža…

Privatno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje bez dodatnog plaćanja doprinosa Dobrovoljno zdravstveno osiguranje funkcioniše u našoj zemlji već preko godinu dana. Ipak, malo se firmi odlučilo da svoje zaposlene dodatno osigura na ovaj…