Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Staž – nekada san, a danas…

 • Prijavljen posao, stalni radni odnos, zdravstveno osiguranje, sigurnost, staž. To su bili ideali kojima su svi težili. Međutim, da li je i danas tako?

  Kako je to nekada bilo?

  Odkuda ovi ideali? Odgovor je više nego jednostavan. Po završetku Drugog svetskog rata, na našim prostorima je počelo doba socijalizma, gde je naglasak bio na zajedničkoj svojini i zajedničkoj brizi države za sve njene stanovnike. Koliko god to lepo zvučalo i koliko god nam to zvučalo humano i dobro, istina je da u praksi taj model ili ne može da opstane (primer većine socijalističkih država) ili opstaje samo delimično. Socijalni model je podrazumevao da svi ljudi imaju jednaka prava na socijalno i zdravstveno osiguranje, bez obzira radili ili ne, odnosno bez obzira da li su ikada u životu uplatili makar jedan dinar (dolar…) ili ne. U tom sistemu je najbitniji faktor za sticanje prava na penziju i zdravstvenu zaštitu bila činjenica da je ljudima “išao staž”, odnosno da su imali prijavljeni posao gde je poslodavac redovno uplaćivao doprinose.

  Staž = radna knjižica?

  Radna knjižica je dokument u kome se dokumentuje vreme koje čovek provede radeći na nekom radnom mestu. Pišu se dani, meseci i godine radnog staža. Na osnovu toga se moglo izračunati koliko vremena su nam uplaćivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Kada bi se ispunili uslovi za odlazak u penziju, čovek bi dobijao zasluženu nadoknadu sa kojom je mogao da nastavi normalan život – penziju. Dakle, staž je bio presudan za sticanje prava za odlazak u penziju i značio je sigurnost za svakom zaposlenog i njegovu porodicu.

  Vreme promena

  Međutim, taj sistem je mogao da funkcioniše ukoliko bi:

  • veliki procenat ljudi radio,
  • ukoliko bi se rađalo sve više i više dece,
  • ukoliko bi uvek isti broj ljudi odlazio u penziju, i
  • ukoliko se životni vek ne bi menjao.

  Kao što vidimo, uslovi za funkcionisanje ovakvog sistema su se promenili.

  • u Vojvodini je trenutno jedan čitav Okrug nezaposlen, oko 200.000 ljudi, stopa nezaposlenih (ljudi koji ne rade  ili nisu prijavljeni tj. rade na crno) je velika.
  • u Srbiji je prosek 1,2 deteta po porodici, dakle ne postoji ni prosta reprodukcija,
  • veliki broj ljudi je otišao u prevremenu ili invalidsku penziju.
  • prosečni životni vek se produžava zahvaljujući napretku medicine i savremenih tehnologija.

  Benefiti koje staž donosi

  Za ljude kojima “ide” staž sam sistem pruža nekoliko benefita, koji su opšte poznati:

  1. skupljaju se godine staža – uplaćuju se doprinosi za penziono osiguranje (PIO fond)
  2. zdravstveno osiguranje za zaposlenog i članove njegove porodice
  3. osiguranje u slučaju nezaposlenosti
  4. pomoć pri pronalaženju novog posla u slučaju gubitka starog
  5. pomoć pri prekvalifikaciji

  Međutim, trenutna situacija na terenu je nešto drugačija.

  A danas…

  1. PIO fond nije funkcionalan, pošto se od ukupnu prikupljenih sredstava može izfinansirati samo 49% potreba
  2. zdravstveno osiguranje nam omogućava skoro sve usluge u društvenom sistemu, ali ne može da garantuje ni brzinu ni kvalitet
  3. naknada u slučaju nezaposlenosti je veoma mala
  4. Nacionalna služba za zapošljavanje je troma i nema ni kapacitete ni mogućnosti da servisira potrebe stanovništva
  5. prekvalifikacije postoje, ali su  u većini slučajeva zastarele i spore

  Danas je vreme kada je svaki čovek odgovoran za samog sebe, i kada mora da razmišlja o svojoj budućnosti pronalaženjem alternativnih načina za zaštitu sebe i svoje porodice. Staž kao takav na žalost više ne igra veliku ulogu u rešavanju problema trajnog finansiranja treće životne dobi, i sve više ljudi se obraća savetnicima kako bi rešili taj gorući problem na vreme.

  Post Tagged with , ,