Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Povrede sportista

 • povrede sportista

  povrede sportista

  Povrede sportista su veoma česte. One nose sa sobom veliku finansijsku težinu, pošto direktno utiču na sposobnost zarađivanja profesionalnih sportista. Kako mogu sebe zaštiti sportisti kojima je sport glavni izvor prihoda?

  Povrede sportista jesu česte, da li ih možemo osigurati?

  Povrede sportista su normalna pojava. Naravno, povrede sportista su neželjene, ali visok nivo opterećenja na treningu, česte utakmice, kao i tip sporta umnogome utiču na njih. Shodno tome, javlja se potreba da se povrede sportista osiguraju. Osiguravajuće kuće upravo zbog visokog rizika nerado prihvataju sportiste u osiguranje. Rizik je visok, i povrede su česte. Da bi osiguravajuća kuća mogla korektno da ispuni svoje obaveze, ona mora povećati cenu takvog osiguranja.

  Kakvo osiguranje mogu imati profesionalni sportisti?

  Profesionalni sportisti mogu imati sve vrste osiguranja, ali pod posebnim uslovima. Visina i vrste pokrića mogu biti različite, ali ipak, postoje neke preporučene opcije.

  povrede sportista

  povrede sportista

  Kakva opcija bi najviše odgovarala zavisi od prihoda koje sportista ima od bavljenja sportom, kao i od gubitka koje bi imao kada bi se povredio.

  Sportisti mogu (moraju) da imaju štedno osiguranje sa dodatnim osiguranjem od povrede. To im je neophodno pošto im obično ne ide staž. Pored toga što im je potrebno da bi imali penziju pod stare dane, za vreme bavljenja sportom je neophodno da budu zaštićeni od mogućih povreda. Sve povrede sportista nose sa sobom invalidnost, koja rezultira sa padom primanja.

  Primer paketa osiguranja za povrede sportista

  Uzećemo za primer profesionalnog rukometaša.

  Rukomet je kontaktni sport koji podrazumeva grubost i nehotične udarce. Sve to rezultira sa čestim povredama. Da bi se zaštitio od posledica, rukometaš može da se osigura. Kombinovano osiguranje je najbolje rešenje.

  Godišnje ulaganje: 1.000 eura

  Privatna penzija: 50.000 eura (25.000 + 25.000)

  Zaštita od povreda: 30.000 eura

  Hirurške intervencije: 250 – 5.000 eura

  Ovo znači mesečno ulaganje od 85 eura, a pokriće od 30.000 eura! 

  Pored toga, rukometaš ima rešen problem penzionog osiguranja, pošto ujedno uplaćuje i privatnu deviznu penziju.

  Isplata naknade kod povrede sportista

  Isplata naknade se vrši u odnosu na invalidnost koja nastaje. Procenat invalidnosti se određuje od strane lekara cenzora koji radi u osiguravajućoj kući, a na osnovu medicinske dokumentacije koja se prilaže. Ovo je proces koji je najbolje prepustiti Vašem savetniku za osiguranje.

  Isplata je brza i rukometaš je prima u roku od nedelju dana na svoj devizni račun.

  Primer:

  povreda: pucanje prednjeg ukrštenog ligamenta

  % invaliditeta: 10%

  isplata po % invaliditeta: 3.000 eura (10% od ugovorenog pokrića od 30.000 eura)

  isplata operativnog zahvata: 250 eura za dijagnostičku artroskopiju + 250 eura za terapijsku artroskopiju

  UKUPNO: 3.500 eura

  Čisto radi poređenja, operacija prednjeg ukrštenog ligamenta na prestižnoj klinici u Novom Sadu, od strane

  povrede sportista

  povrede sportista

  najboljeg hirurga iz te oblasti košta 170.000,00 dinara (oko 1.650 eura). Dakle, ova suma je dovoljna za operaciju, kao i za oporavak. Ostatak novca je tu da pokrije izostanak plata ili premija za vreme oporavka.

  Profesionalni sportisti MORAJU da se osiguraju od povrede sportista, jer se bave visokorizičnim zanimanjima.

  Na koliku sumu, i koja će sve pokrića da uzmu za sebe… to je pravo pitanje, na koji samo oni sami mogu da daju odgovor, a ja sam tu da im pomognem.

  Ukoliko ste profesionalni sportista, a JOŠ nemate osiguranje, javite mi se, kako bi smo Vam našli najbolje rešenje, i osigurali Vas i Vašu budućnost!