Penzije od 200 eura nisu realne

Penzije od 200 eura

Penzije od 200 eura

Nedavno se pojavila vest da će uskoro penzioneri dobijati penzije od 200 eura. Podigla se velika bura oko toga i reakcije su žestoke. Postavlja se pitanje da li je realno preživeti mesec sa 200 eura i kako se zaštititi od ovakve budućnosti.

Penzije od 200 eura nisu realne?

Upravo tako! Penzije od 200 eura nisu realne, i bilo ko ko to tvrdi ne govori istinu u ovom trenutku. Ipak, ministar se oglasio sa ovakvom vešću. Ona je izazvala različite reakcije, od neverice, straha, nerazumevanja, do besa, razočaranosti i potrebe da se nađe krivac.

Pokušajmo zato pronaći odgovor na pitanje: da li su penzije od 200 eura realne?

Odakle se isplaćuju penzije

Penzije se isplaćuju iz državnog fonda Penzionog i Invalidskog Osiguranja (PIO). To je fond koji kontroliše država, i koji se puni iz doprinosa za PIO koji uplaćuje svaki radnik po sili zakona o PIO. Visinu tog doprinosa određuje država.

Naša bruto plata se opterećuje sa 22% na ime doprinosa u PIO. Uzmimo primer prosečne plate u Srbiji.

Prosečna bruto plata u Srbiji u Novembru 2013. godine je bila 60.000 dinara. Od toga se za PIO fond izdvaja 22%, što čini 13,200 dinara.

Do sada je lako. A sada počinje interesantnan deo….

Koliko ima radnika a koliko penzionera u Srbiji

Uslovi odlaska u penziju

Kolika mi je penzija???

Odnos radnika i penzionera u Srbiji je u 2013.-toj godini dostigao odnos od približno 1:1

Ako 1 radnik u Srbiji prosečno izdvaja 13,200 dinara u PIO fond, a iz PIO fonda se isplaćuje penzija 1 penzioneru, kolika je onda realna penzija u Srbiji danas?

Matematiku sami završite…..

Koliko radnika je prijavljeno na minimalac i uplaćuje doprinose shodno tome

Tačan broj radnika koji rade za minimalac u Srbiji se ne zna, ali ako je minimalna bruto zarada u Srbiji u 2013.-toj godini  oko 25.000 dinara, onda se iz nje u PIO fond izdvaja 5.500 dinara.

I haј`mo ponovo…

Ako 1 radnik na minimalcu u Srbiji izdvaja 5,500 dinara u PIO fond, a iz PIO fonda se isplaćuje penzija 1 penzioneru, kolika je onda realna penzija u Srbiji danas?

Trenutna situacija u Srbiji danas je da je prosečna penzija 25.000 dinara!

Uplatа u PIO fond iz prosečne plate je 13,200 dinara a isplata iz PIO fonda 25.000 dinara!

Ukoliko se ne dotira iz budžeta, realna penzija u Srbiji danas je prosečno 115 eura!

Penzije od 115 eura su realne a ne penzije od 200 eura

Realna penzija u Srbiji danas 115 eura

Realna penzija u Srbiji danas 115 eura

Kao što smo videli, realne penzije u Srbiji su 115 eura. Ipak, to ni izdaleka nije dovoljno za iole pristojan život. Nisu dovoljne ni za preživljavanje. Šta možemo učiniti da MI ne primamo tolike penzije u budućnosti?

Odgovor leži u posebnim izdvajanjima u toku radnog veka, kada u sopstvene fondove izdvajamo novac koji ćemo koristiti kada odemo u penziju.

Ti fondovi mogu biti razni. U Srbiji danas postoje Privatni penzioni fondovi i Štedna životna osiguranja. Koja opcija je za nas povoljnija i gde da štedino, o tome smo već pisali.

Savet o ovoj temi možete potražiti kod Vašeg savetnika za osiguranje mail-om, ili lično na ONLINE savetovanju u osiguranju prijavom OVDE