Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Izdvajanja u državno zdravstveno osiguranje smanjena, vreme je za privatno zdravstveno osiguranje!

Izdvajanja u državno zdravstveno osiguranje se smanjuju sa 12,5% na 10%! To je za 20% manje! Vreme je za privatno zdravstveno osiguranje koje Vam daje kvalitet za Vaš izdvojeni novac!

Roditelji i mudre misli

45 stvari koje roditelji možda i nisu rekli svojim sinovima

Roditelji su Vam verovatno rekli nekoliko stvari, ali ove najverovatnije nisu. Odnosi se na momke, a devojke neka kažu da li su tačne… 1. Uvek stremi ciljevima koji su “izvan tvoje lige”!…

Finansiranje studija

Troškovi studiranja

Koliki su troškovi studiranja danas u Srbiji? Teško je reći, pošto se pored školarine trebaju platiti mnogi drugi troškovi. Kako se polako bliži vreme upisa na fakultete, ova tema je…

Kolika će mi biti penzija

Kolika će mi biti penzija? I da li će je uopšte biti, ili će to biti socijalna pomoć?

Kolika će mi biti penzija, kada za 30 godina ispunim uslove da je dobijem? To je dobro pitanje, na koje mnogi pokušavaju da daju tačan odgovor, ali je činjenica da niko tačno ne zna. Sve us vemu, realno je da će vrednost penzija da se smanjuje, tako da će na kraju stvarno da bude više nalik na socijalnu pomoć.

Mladi

Šta mladi misle o životnom osiguranju? Iznenadićete se!

Danas mladi imaju mnogo prepreka na svom putu, i pokušavaju da ih reše na svoj način. Ipak, kada ih upitamo o nekim ozbiljnim temama, iznenadićemo se koliko su ozbiljni i kako razmišljaju!

povrede sportista

Povrede sportista

Povrede sportista su veoma česte. U velikom broju slučajeva, profesionalni sportisti nemaju nikakvo, ili imaju minimalno osiguranje od povreda. Kvalitetno osiguranje može ovim profesionalcima da znači povratak na borilišta, ili agoniju.

Biznis sa 1.000 eura

Sopstveni biznis za 1.000 eura za osiguranje egzistencije

Započeti sopstveni biznis sa 1.000 eura i obezbediti sigurnu egzistenciju, danas u Srbiji izgleda kao san, ali taj san može postati java! Potrebno je samo pravilno odabrati biznis za sebe, i osigurati svoju egzistenciju

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za decu

Privatno zdravstveno osiguranje za decu od sada još povoljnije

Privatno zdravstveno osiguranje za decu znači da kada Vam se razboli dete, ne morate čekati u redovima u dispanzerima. Stoje Vam na raspolaganju privatne ordinacije gde se ne čeka i gde je usluga na visokom nivou.

Štednja u bankama, ili?

Zašto Srbija štedi u bankama? Koja štednja još postoji?

Mada je štednja u bankama najzastupljenija u Srbiji, postoje i alternative koje su maloi poznate, a dugoročno su kvalitetnije. To su investicioni fondovi, penzioni fondovi i štedna osiguranja.

Penzije od 200 eura

Penzije od 200 eura nisu realne

Realne penzije u Srbiji su nešto što o čemu se malo priča, a svakako će u budućnosti za mnoge od nas biti ono sa čime ćemo se trebati suočiti. Zašto su penzije od 200 eura dans irealne?