Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Osiguranje stana ili kuće

 • Osiguranje stana ili kuće

  Osiguranje stana

  Osiguranje stana

  Osiguranje stana je osnovno imovinsko osiguranje, bez obzira da li živimo u svom stanu ili u iznajmljenom. Stan je nepokretnost koja ima svoju tačno definisanu vrednost. Osiguranjem žellimo da tu vrednost zadržimo. To možemo postići tako što se zaštitimo od nekih rizika, odnosno događaja koji tu vrednost mogu da smanje.

  Od čega se osiguravamo?

   

  Najčešći rizici koji se pokrivaju su oni koji pričinjavaju najveću štetu. To su požar i oštećenja izazvana vodom. Oni se još nazivaju i osnovni rizici.

  Zaštita od požara podrazumeva da se prvo odredi vrednost stana. To se može učiniti pomoću:

  kvadrature stana
  unapred dogovorene vrednosti

  Kvadratura stana

   

  Broj kvadratnih metara površine stana se množi sa građevinskom vrednošću (ne tržišnom) i dobija se  suma osiguranja.

  U slučaju potpune štete od strane požara, ili izlivanja vode, isplaćuje se cela suma novca. Ukoliko se samo delimično ošteti, isplaćuje se procentualni deo te sume.

  Primer: stan od 50 kvm, građevinska vrednost po kvm 500 eura, suma osiguranja je 25.000,00 eura. Šteta od 100%= isplata 25.000,00 eura, šteta od 30%= isplata 7.500,00 eura

  Unapred dogovorena suma osiguranja

  U ovom slučaju mi sami odlučujemo na koliku sumu želimo da osiguramo stan. Ta vrednost, ipak, ne može da bude veća od građevinske vrednosti, ali može biti manja.

  Primer: stan od 50 kvm, odabrana suma osiguranja je 10.000,00 eura. Šteta od 100%= isplata 10.000,00 eura, šteta od 30%= isplata 3.000,00 eura.

  Ovo se odnosi na nepokretnost, odnosno na zidove, podove, plafone… i na opasnost od požara. Opasnost od izliva vode je takože pokrivena, ali manjim iznosima.

  Dodatno osiguranje stana

  Osnovno osiguranje stana nas štiti u slučaju katastrofalnih oštećenja. Međutim, svakodnevna oštećenja ipak, treba posebno ugovoriti. Tu svako može da izabere sebi najbolji paket sa pokrićima koje želi i koji mu najviše odgovaraju. Veoma je korisno angažovati savetnika za ovaj deo posla.

  Dodatno se treba osigurati:osiguranje stana 2

  lom stakala
  pokretne stvari u stanu od požara
  provalna krađa, razbojništvo
  odgovornost prema 3 licima (prema komšijama)

  Dodatno se još može osigurati i:

  stvari u stanu od izliva vode
  instalacije u zidu
  članovi domaćinstva

  Da li je osiguranje stana luksuz?

  Najlakše je uzeti u obzir opterećenje na kućni budžet koje ovakvo osiguranje nosi sa sobom.

  Gornji primer nam može poslužiti za upoređivanje.

  Osnovno osiguranje stana, bez dodatnih osiguranja, sadrži rizik od požara i izliva vode za stan i stvari u njemu. Cena takvog osiguranja je

  za primer sa sumom osiguranja od 25.000,00 eura – 25 eura na period od godinu dana. To je  10 dinara dnevno!

  za primer sa sumom osiguranja od 10.000,00 eura – 17 eura na period od godinu dana. To je 6 dinara dnevno!

  Maksimalno osiguranje, sa svim dodatnim osiguranjima za sumu osiguranja od 25.000,00 eura je 60 eura, što je 20 dinara dnevno!!!

  Kako uzeti pravo osiguranje stana za nas?

  Izbor je velik, a cene su stvarno dostupačne. Ipak, koji paket odgovara nama zavisi od više faktora. Na to najviše utiče za šta nam treba osiguranje (za zaštitu kredita), na koju sumu želimo da zaključimo osiguranje, šta još želimo da uključimo pored osnovnog osiguranja, da li je stan ili kuća u pitanju…

  Zaključak

   
  Kolika je građevinska vrednost mog stana?
  Kakvo osiguranje stana bi meni odgovaralo?
  Kakve sve dodatne rizike želim da pokrijem?

  Na ova pitanja, kao i na ostala, obratite se svom savetniku , ili jednostavno ispunite upitnik ispod.