Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Osiguranje imovine i useva od leda

 • Osiguranje od ledaOsiguranje od leda je sve aktuelnije. Led je prirodna pojava koja se javlja obično javlja u proleće. Šteta koja nastaje usled delovanja leda na imovinu, useve i voćnjake se svake godine povećava.

  Kada se može ugovoriti osiguranje od leda?

  Osiguranje se može uvek ugovoriti, s obzirom na to da je to pojava koja se unapred ne može predvideti. Naravno. osiguranje ne može da pokriva štetu koja se već dogodila.

  Šta je potrebno da bi se ugovorilo osiguranje od leda?

  Da bi se nešto osiguralo od opasnosti od leda, potrebno je da se zna trenutno stanje. Osiguranje se vezuje sa trenutno stanje, i u slučaju nastanka štete, cilj je da se sve dovede u to isto stanje. Dakle, kada se sve završi da se nastavi sa istog mesta.

  Za šta se sve može ugovoriti osiguranje od leda?

  Od leda se mogu osigurati

  imovina

  usevi i

  voćnjaci

  Osiguranje imovine od leda

  Osiguranje od ledaImovina se može osigurati od opasnosti grada (leda), i to osiguranje je obično uključeno u osnovne opasnosti u paketima osiguranja imovine. Osiguranje imovine nije skupo, i činjenica da je u njega uključeno i osiguranje od leda, čini ga stvarno prihvatljivim. Koliko košta osiguranje Vaše imovine, proverite ovde.

  Osiguranje useva od leda

  Usevi se mogu osigurati od leda. To pokriće nije u osnovnom osiguranju, već ga je moguće dodatno ugovoriti. Ipak, potrebno je pre toga da stručnjak iz osiguravajuće kuće proceni trenutno stanje useva. Nakon te procene se pravi ponuda koja se odnosni na procenjenu vrednost plodova useva. Ukoliko dođe do štete od leda, procenitelj izlazi na teren i procenjuje štetu, koja se isplaćuje kao naknada.

  Osiguranje voćnjaka od leda

  Osiguranje od ledaOsiguranje voćnjaka je veoma slično kao osiguranje useva, i proces je isti ili veoma sličan.

  Od čega zavisi visina premije osiguranja od leda

  Visina premije kod osiguranja od leda je kod osiguranja imovine vezana za samu imovinu.

  Kod useva i voćnjaka visina premije osiguranja od leda je vezana za vrstu useva, kvalitet zemljišta, lokaliteta, kvaliteta roda u prošlim godinama, kao i od eventualnih dodatnih osiguranja.

  Da li osigurati ili ne osigurati?

  Generalno, osiguranje je izdatak koji se treba uračunati u godišnje izdatke, i tretirati ga kao nešto normalno i odgovarajuće za dugoročno planiranje. S obzirom na klimatske promene i sve češće nepogode, osiguranje se javlja kao jedina alternativa.

  Ima li pomoći od strane države?

  U slučaju osiguranja imovine na žalost još nema pomoći ni subvencije.

  Kod osiguranja useva i voćnjaka, ukoliko se radi o prijavljenim gazdinstvima, postoje subvencije, koje se isplaćuju u januaru i februaru.

  Šta se događa ukoliko nema štete čitave godine

  Ukoliko nema štete čitave godine, kod osiguranja imovine se odobrava popust od 10%. Kod osiguranja useva i voćnjaka, osiguravajuće kuće vrše povrat premija osiguranja, čak i do 20%!

  Zaključak

  Čini se da se kao neki normalan zaključak nameće činjenica da je potrebno osigurati i imovinu i useve i voćnjake. Procedura nije previše komplikovana, a kao pomoć vam je uvek na raspolaganju Vaš savetnik za osiguranje.

  Kliknite ispod kako bi sebi obezbedili besplatnu ponudu za osiguranje Vaše

  IMOVINE

  USEVA

  VOĆNJAKA