Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Osiguranje stambenog kredita

 • Osiguranje stambenog kredita

  Osiguranje kreditaKredit je postao najčešće sredstvo kojim se finansira kupovina nekretnine. Stambeni krediti su u redovnoj ponudi skoro svih banaka. Subvencije od strane države su veoma male i teško se do njih dolazi. Ipak, ukoliko se ipak odlučimo za uzimanje stambenog kredita, obavezno ga trebamo ugovoriti osiguranje stambenog kredita.

  Osiguranje u banci

  Pri uzimanju stambenog kredita sve više se nudi osiguranje imovine koja se kupuje. Obično se nudi automatsko sklapanje ugovora o osiguranju uz ugovor o kreditu, i klijent plaća osiguranje zajedno sa ratom kredita. Ređe se nudi i životno osiguranje, koje se takođe plaća preko rate kredita.

  Ovo ima za rezultat da je banka od trenutka sklapanja maksimalno osigurana, da će kredit biti isplaćen u slučaju da stan ili nekretnina izgore ili ukoliko lice koje uzima kredit premine.

  Treba li osiguranje kredita?

  osiguranje kreditaNaravno, sve to dodatno košta, i opterećuje ratu kredita. Ukoliko je kredit na 30 godina, kada se sve izračuna, to jeste poprilična svota novca. Postavlja se pitanje da li je svo to osiguranje potrebno. Zašto osigurati i nekretninu i život? Šta izabrati?

  Odgovor je lakše dati ukoliko se razjasni kako deluju ova osiguranja. Krenimo redom.

  Koga pokriva osiguranje stambenog kredita

  Osiguranje imovine i života se sklapa pod sledećim uslovima:

  • osiguranje plaća klijent
  • osiguranik je klijent
  • suma osiguranja je suma kredita
  • automatski se vrši vinkulacija polise u korist banke
  • klijent je dužan da plaća osiguranje svo vreme trajanja kredita

  Šta je vinkulacija

  Vinkulacija znači da se za vreme trajanja osiguranja, u slučaju pojave štete osiguranje isplaćuje prvo banci. To znači da se prvo naplaćuje banka, a potom klijent. Vinkulirati se mogu sva osiguranja koja prihvati banka.

  Šta je pokriveno ovakvim osiguranjem

  Obično se pokrivaju osnovni rizici kao što su požar i izliv vode, odnosno smrtni ishod kod osiguranja života.

  Osiguranje imovine koja se kupuje kreditom

  Osiguranje imovine kod stambenih kredita se sklapa na vrednost na koju se uzima kredit, i ta vrednost ostaje do kraja otplate kredita. To znači da ukoliko se uzima kredit na 30.000 eura, od početka do kraja će osiguranje imovine biti na 30.000 eura. Ukoliko se uzme u obzir da se vremenom otplaćuje suma kredita, pri isplati osiguranja se prvo naplaćuje banka a ostatak dobija vlasnik imovine. Kredit je otplaćen, i nema više potraživanja od strane banke. Primerom, ukoliko je već otplaćeno 10.000 eura, od osiguranja bi se banci isplatilo 20.000 eura, a 10.000 eura bi se isplatilo uzimaocu kredita.

  Životno osiguranje

  Mogu se sklopiti dve vrste životnih osiguranja:

  1. riziko osiguranje u slučaju smrti
  2. mešovito životno osiguranje

  1. Riziko životno osiguranje je osiguranje koje se aktivira samo u slučaju smrti osiguranika. Sklapa se sa opadajućom sumom, koja prati sumu kredita. Kako se otplaćuje kredit tako se i suma na koju se sklapa osiguranje menja.

  2. Mešovito životno osiguranje je štedno osiguranje, koje se isplaćuje na kraju štednje, koja je u ovom slučaju kraj otplate kredita. Takođe se isplaćuje u slučaju smrti osiguranika. Dakle, ukoliko se ništa ne desi, pri otplati kredita, klijent dobija i stan i ušteđen novac.

  Treba li osiguranje kredita?

  osiguranje kreditaNije obavezno, ali je veoma korisno.

  Ukoliko se dogodi neki neplanirani štetni događaj, tada osiguranje stupa na snagu i štiti našu investiciju, tj. našu imovinu.

  Veoma je skupo ne osigurati stambeni kredit.

  Ukoliko se ne plaća osiguranje, takav jedan događaj može da dovede u pitanje i dalje plaćanje kreditam kao i kvalitet imovine za koju plaćamo kredit.

  Zaključak

  Plaćanjem osiguranja se šitimo od štetnih događaja. Koliko nas to finansijski opterećuje, i koje su mogućnosti da se zaštitimo?

  Konsultujte se sa svojim savetnikom ovde.