Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Novi zakon o PIO fondu

 • Novi zakon o PIO fondu

  Novi zakon o PIO fondu

  Novi zakon o PIO fondu je doneo neke novine koje nam jasno kazuju što nam je činiti. Svako se brine za sebe, a izdvajanje u PIO fond treba smanjiti na minimum. To bi bio čitav zakon u nekoliko reči. Ako želite da rešite taj problem idite na link Ponuda osiguranja za Vas

  Novi zakon o PIO fondu – šta je novo a šta staro u njemu

  Mada je najavljivan kao reformatorski, novi zakon o PIO fondu se pokazao kao nov, ali ne reformatorski. Radnicima je doneo samo loše vesti kao što je pooštrenje uslova odlaska u penziju. Pored toga je odredio i nove parametre za izračunavanje iznosa koji penzioner treba da dobije.

  Šta nam dobro donosi novi zakon o PIO fondu?

  Ima i dobra stvar u svemu!

  SVAKO ĆE DOBITI PENZIJU kada napuni starosni uslov. Koliko će ta penzija iznositi zavisi od toga koliko godina je uplaćivano u PIO fond. Na žalost, već danas praksa pokazuje da se iznos koji penzioneri dobijaju sve više i više smanjuje. Procentualno gledajući, trenutno je iznos prosečne penzije oko 60% od prosečne plate. U komšiluku, u BiH, već je iznos manji, i trenutno je oko 50%. Predviđanja i najave idu u pravcu da će polako taj procedat da se smanji na nekih 30%.
  Pesimisti (ili optimisti?) čak predviđaju da će penzije biti oko 15% poslednje zarade, ŠTO JE STRAŠNO!

  Šta činiti kako bi novi zakon o PIO fondu bio što manje štetan za nas?

  Novi zakon o PIO fondu 2

  Novi zakon o PIO fondu 2

  Poruka je jasna!
  Ko je mlađi od 45 godina, neka izdvaja što više u neki vid privatne štednje, jer će mu penzija bili nedovoljna za kvalitetan život u starosti. Izdvajanja treba da budu nekih 20% od zarade, da bi se nakon 20 godina dobilo odjednom 50 plata. To je prosta računica. Ako neko zarađuje 300 eura, nakon 20 godina izdvajanjem 20% od plate, dobija se osigurana suma od 15.000 eura, što je oko 50 plata. Ukoliko se izdvaja duže, taj odnos se malo popravlja.

  Ko je stariji od 45 godina, treba da izdvaja u privatnu štednju, kako bi dopunio novčana sredstva kada ode u penziju.

  Glavni problem, koji novi zakon o PIO fondu nije rešio

  Glavni problem je što je novi zakon o PIO fondu jasno dao do znanja da on sam neće moći da reši potrebe penzionera. Ipak, ostao je OBAVEZAN vid rešavanja tog istog problema! Dakle,

  obavezna stvar ne rešava problem zbog kojeg postoji!

  Bilo bi dobro kada izdvajanje u PIO fond ne bi bilo obavezno, ili ne bi bilo obavezno u potpunosti, nego bi se moglo pored OBAVEZNO izdvajati i na neki drugi način.

  Kako rešiti problem koji novi zakon o PIO fondi nije rešio?

  Izdvajanje u privatni fond je i dalje najbolje rešenje, koje neće izgubiti svoj značaj ni ukoliko se promeni zakon i dozvoli ulaganje sredstava u privatne fondove. Tada će se samo nastaviti i povećati.

  DANAS ŽELIM REŠITI PROBLEM

  Ukoliko već danas želite rešiti ovaj problem, kontaktirajte me kako bi smo mogli da vidimo najbolje rešenje za ovaj problem. Ispunite upitnik ispod!