Nedelja štednje, gde prebaciti štednju iz banke

Nedelja štednje

Nedelja štednje

Nedelja štednje

Nedelja štednje je tradicionalno vreme kada se najviše štednih uloga polaže na račune u bankama. Nekada je to bio najpovoljniji trenutak da se oplode sredstva, ali danas više nije. Nedelja štednje u bankama je izgubila svoj smisao, i sada treba tražiti nove mogućnosti, a to nam nude osiguravajuće kuće. Za ponudu koja Vama odgovara idite na kraj teksta.

Nedelja štednje, ali ne u bankama

Proteklih godina je nedelja štednje bila vreme kada su banke nudile najpovoljnije uslove za vezivanje novca na godinu dana, i nije bilo retkost da je kamata bila i 8% na godišnjem nivou. Polako se to smanjivalo, sve dotle da je sada najviša kamatna stopa u banci 0,5% ukoliko se euri vežu na 12 meseci odnosno 1 godinu.

Nedelja štednje u bankama je izgubila smisao.

Gde štedeti ako ne u bankama

Kamate (dobit) kod osiguravajućih kuća je premašila onu u bankama, i trenutno iznosi oko 1.8%. Uz to klijent dobija i osiguranje. Takođe, pošto se štednja kod osiguravajućih kuća ugovara i na duži period, nema bojazni da ćete potrošiti svoju ušteđevinu sledeće godine, kada se pare “oslobode”.

Štednja na primeru od 10.000 eura osobe od 35 godina života

Razoročenje novca u banci

Nije isplativo čuvati novac u banci

Banka: Ulažemo 10.000 eura i planiramo da to stalno vezujemo na štednju 20 godina, sa trenutno maksimalnom kamatnom stopom od 0,5% – oko 13.000 euro

.

Osiguranje: Ulažemo 10.000 eura i planiramo da to vežemo na štednju 20 godina po trenutnoj dobiti od 4.95% – 19.900 eura + životno osiguranje u toku trajanja štednje.

Takođe, kod štednje u banci novac se oslobađa svake godine, i postoji mogućnost da ga celog, ili deo potrošimo, dok je to kod osiguranja puno teže.

U slučaju smrti, iz banke naslednici dobijaju samo uložen novac i kamatu, i to nakon ostavinske rasprave.

.

U slučaju smrti, od osiguravajuće naslednici dobijaju osiguranu sumu, koja je u našem slučaju 14.200 eura nakon nekoliko dana, kao i dobit do tada.

Druge pogodnosti štednje kod osiguravajućih kuća

  • Novac se može ulagati i u ratama
  • Može se odrediti naslednik
  • Sigurna investicija

Nedelja štednje

Nedelja štednje kod osiguravajućih kuća

Isplativija je štednja u životnom osiguranju za vreme trajanja nedelje štednje

Ukoliko želite da izračunate kolika će biti Vaša ušteđevina, ispunite obrazac ispod