Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Kakve opasnosti vrebaju na nas?

 • Kakve opasnosti vrebaju na nasKakve opasnosti vrebaju na nas danas? Pitanje je na mestu, a odgovor bi mogao biti podugačak. Ukoliko bi trebali da navedemo najčešće i najopasnije koje bi to bile?

  Šta za koga predstavlja opasnost?

  Kakve opasnosti vrebaju na nas zavisi i od toga šta mi smatramo da je opasno po nas. U različitim situacijama reagujemo ili procenjujemo različito. Nekada nas ne interesuje zdravlje, nekada finansije, ali sve to može da se okrene u času.

  Obično nas interesuje samo ono što nas trenutno “boli”. Ipak, ako je vreme išta pokazalo kao istinito, to jeste stara izreka:

  Bolje sprečiti, nego lečiti!

  A šta ako se ne može sprečiti ?

  Ne možemo baš sve sprečiti, ali možemo nešto drugo. Možemo minimalizovati posledice! Na mnogo stvari ne možemo uticati hoće li se ili neće dogoditi. Ako unapred razmišljamo o mogućim posledicama, možemo preduzeti korake da smanjimo posledice po nas. Ipak, kakve opasnosti vrebaju na nas najčešće?

  Kakve opasnosti vrebaju na nas?

  • fizičke – opasnosti koje su uzrokovane nekom spoljnom silom, i koje mogu da nas povrede i učine invalidima
  • ekonomske – gubitak posla, smanjenje zarade, dugovi, krediti, oštećenje pokretnih i nepokretnih stvari
  • emocionalne – svakodnevni stres i brz tempo života
  • zdravstvene – prethodne opasnosti dovode do pojave raznih bolesti i oboljenja
  • ???

  Koja opasnost je najveća ili najznačajnija

  Kako za koga, i zavisi kada 🙂

  Ipak, možemo se složiti da su sve bitne i da se prepliću.

  Ono što nam može olakšati procenu jeste da sve opasnosti pretvorimo u nešto što možemo porediti. Uzmimona primer novac. Sve ove opasnosti bi mogli iskazati u novcu. Naravno, reći ćete da se zdravlje ne može kupiti, ili da ne rešava stresne situacije. To jeste tačno, ali isto tako možemo da iskažemo koliko nam je novca potrebno da bi stvari doveli u normalu ako nas zadesi neka opasnost.

  Koliko vredi moje telo, posao, kuća, razum, zdravlje

  Teška pitanja, ali da probamo da odgovorimo.

  1. FIZIČKE OPASNOSTI – pošto niko ne može da odredi cenu našeg tela, ne može se odrediti ni koliko nam je potrebno novca ukoliko bi nam se nešto dogodilo, da se vratimo u normalu. Zbog toga ovu odluku donosimo sami i možemo da stavimo “cenu” na svoje telo. Možemo ga zaštititi na neku određenu sumu i ukoliko nam se nešto dogodi, da se procentualno isplati deo tog novca. Npr. dogovorimo se da naše telo vredi 15.000 eura, tada se isplaćuje  % od te svote (10% – 1.500 eura)
  2. Opasnosti 2EKONOMSKE OPASNOSTI – gubitak posla, nesigurnost, ekonomska kriza… sve su ovo opasnosti, ali isto tako se ove opasnosti mogu i u novcu iskazati. Naime, sve to zavisi od toga koliko novca imamo ušteđeno i koliko meseci bi preživeli od tog novca ukoliko bi ostali bez posla, ukoliko bi nam se smanjila plata… zato je bitno da se štedi i da postoji crni fond koji možemo aktivirati kada je najpotrebnije. Isto tako mnogo novca ulažemo u svoj dom. Imamo li ponovo taj novac na raspolaganju ukoliko se desi neka havarija poput požara?
  3. EMOCIONALNE OPASNOSTI – stres i njegove posledice su sada već uveliko poznate, ipak kada sračunamo koliko je stres vezan za novac, videćemo da u korenu većine stresnih situacija leži novac, odnosno nedostatak novca. Ukoliko imamo u rezervi neki novac, svaki stres će nas manje pogoditi
  4. ZDRAVSTVENE OPASNOSTI – zdravlje se ne može kupiti, ali se lakše može zadržati ako se ima novca! Danas se svako lečenje plaća, ukoliko želimobrzu i kvalitetnu uslugu. Isto tako, zdrav način života i ishrane zahteva novac. Ukratko bez novca je jako teško sačuvati zdravlje

  Minimalizujmo posledice

  Kako? Sve ove opasnosti su realne i vrebaju na svakom koraku. Čovek ide kroz život nadajući se da ga neće spopasti ovakvi problemi.Ali….

  Šta možemo učiniti? Ono što je u našoj moći jeste da se spremimo na ovakve scenarije ida ukoliko dođe do njih imamo odgovor. To se može postići tako što ćemo se osigurati da nam ovakve opasnosti ne zateknu nespremnima. Dakle svrha osiguranje jeste da se aktivira kada nas neka opasnost sustigne i da što pre sve dovede u prvobitno stanje.

  Kakvo osiguranje i koje bi Vama odgovaralo? Pitajte nas ovde.