Kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje je pitanje koje mi postavljaju iz dana u dan. Kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranjeDobrovoljno zdravstveno osiguranje kao novi proizvod na našem tržištu, još je velika nepoznanica.

Kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Većina ljudi voli da upoređuje sa nečim što poznaje. To i jeste jedan od najboljih načina da saznamo nešto. Da bi saznali kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji, najlakše je da ga uporedimo sa državnim zdravstvenim osiguranjem.

 

Državno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Zakazivanje termina za pregled

Zakazivanje je putem telefona ili lično. Obično se preko telefona teško zakaže termin, a lično se čeka u redovima

Zakazivanje termina obavlja dežurni lekar, koga kontaktiramo putem telefona 24h

Izbor lekara

Izbor je veoma sužen

Slobodan izbor lekara po želji

Izbor ustanove

Izbor ustanove nije slobodan

Izbor ustanove je slobodan

Procedure

Teoretski sve, praktično veoma limitirano

Sve procedure koje su obuhvaćene pokrićem

Cena usluga

Teoretski besplatne, praktično se na sve više mesta plaća participacija

Cena usluga je pokrivena pokrićem izabranog paketa

Vreme zakazivanja pregleda

Vreme zakazanog pregleda Vam određuju, i nije sigurno da će biti obavljen u to vreme

Vi određujete kada Vam odgovara, čekanje na pregled max. 15 minuta

Kvalitet usluge

Zbog realnih činilaca nizak

Visok

Kontrolni pregledi

Dugo se čeka na njih

Odmah po potrebi

Cena

Mesečno od 40 eura

Mesečno od 9-111 eura

Pokriće

Teoretski sve, praktično veoma limitirano

U skladu sa izabrabim paketom 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 eura

U praksi kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje, korak po korak

kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje 2Da bi lakše razumeli kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje, pokazaćemo na primeru. Pretpostavimo da imate paket dobrovoljnog zdravstveog osiguranja od 1.000 eura pokrića. Rzboleli ste se i potreban Vam je pregled, a radite, i ne možete da se tražite sa posla… Koraci su sledeći:

  1. nazovete call centar koji je dežuran 24 sata, i gde će Vaš potiv primiti lekar opšte prakse
  2. izdiktirate lekaru broj vaše polise, i osnovne simptome Vaše bolesti
  3. lekar Vas pita u koju ustanovu želite da idete, i kada bi Vam odgovaralo da pregled bude zakazan. Takođe možete da izaberete i lekara po želji (maksimalan rok za zakazivanje termina je 3 dana)
  4. lekar iz call centra potom zakazuje pregled i javlja Vam kada treba da odete na pregled
  5. odlazite na pregled kod izabranog lekara u dogovoreno vreme (maksimalno kašnjenje pregleda sme da bude 15 minuta)
  6. posle urađenog pregleda i izvršenja eventualnih dijagnostičkih procedura, odlazite kući i ne plaćate ništa
  7. nakon pregleda kontaktiraju Vas iz call centra da se uvere da ste zadovoljni uslugom
  8. na internetu proveravate stanje svog računa, kako bi pratili koliko Vam se skinuto sa limita od 1.000 eurakako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje 3

Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Iz prethodnog teksta se vidi da su prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja mnoge u odnosu na državno zdravstveno osiguranje. Glavni razlog se krije u tome što kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja možemo očekivati kvalitet usluga i ekonomičnost sa vremenom.

Kako napraviti sebi dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Potrebno je da se popuni obrazac sa generalijama i izjava o zdravstvenom stanju, kako bi dobili ponudu. kako funkcioniše dobrovoljno zdravstveno osiguranje 4To možete uraditi i preko interneta, prijavljivanjem na ONLINE Savetovanje i sve potrebno obaviti iz komocije svog doma u bilo koje doba dana koje Vama odgovara. ZAŠTITITE SEBE I SVOJU PORODICU ODMAH!