Izdvajanja u državno zdravstveno osiguranje smanjena, vreme je za privatno zdravstveno osiguranje!

Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Izdvajanja u državno zdravstveno osiguranje se smanjuju u nastojanju države da poveća izdvajanja u PIO fond. Do sada smo izdvajali 12,5% bruto plate, a od sada ćemo 10%. Ipak, kada pogledamo, to je za petinu manje!

Državno zdravstveno osiguranje je i ovako na staklenim nogama, a ovo će značiti da će raditi sa 20% manje novca.

Kakav kvalitet usluga možemo onda očekivati? 

.

Da li je vreme da sebi obezbedimo privatno zdravstveno osiguranje?

Privatno zdravstveno osiguranje je u Srbiji postalo stvarno aktivno od pre koju godinu, kada je više osiguravajućih kuća ponudilo svoje programe. O privatnom zdravstvenom osiguranju smo već više puta pisali (  Privatno zdravstveno osiguranje za decu, Ne-adekvatno zdravstveno osiguranje, Zdravstveno osiguranje za Vas, Kako funkcioniše privatno zdravstveno osiguranje ..). Ipak, mnogo se ljudi još uvek dvoumi da li mu je ono potrebno.

Šta možemo očekivati od smanjenja doprinosa u državno zdravstveno osiguranje

Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Ukoliko se smanjuje priliv novca u kasu zdravstvenog osiguranja, ono što je neumitno jeste da se smanjuju i kvalite i kvantitet usluga koje se pružaju. Prevedeno na običan jezik, biće manje para za plate lekara, med.sestara, radnika u administraciji, kuvara po bolnicama… Pored toga će biti manje novca i za potrošni materijal, opremu, lekove, operacije… To će dovesti do situacije koja je već odavno kod nas specifična, a to je da će vam državno zdravstveno osiguranje pokrivati sve, ali tog svega neće biti.

A što se tiče kvaliteta rada, verujem da će tu nastati najveći problemi, jer su uslovi iovako loši, a kada se još pogoršaju….

Šta raditi onda?

Kao jedna opcija nam ostaje mogućnost da shodno svojim potrebama i mogućnostima, ugovorimo sebi, i svojoj porodici, i privatno zdravstveno osiguranje. To već dosta naših sugrađana i radi. Kako funkcioniše privatno zdravstveno osiguranje je tema o kojoj smo već pričali, ali ukratko:

ugovarate pokriće od 1.000, 1.500, 2.000 ili više eura u toku godinu dana, i kao da ste dopunili prepaid karticu za mobilni – trošite ta sredstva na lečenje u privatnim poliklinikama. Kada se sredstva potroše, ili prođe godina dana, ugovarate novo osiguranje

Gde se može i za šta koristiti privatno zdravstveno osiguranje

Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Smanjeni doprinosi u zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje se može koristiti u svim privatnim poliklinikama na teritoriji Srbije.  U poliklinikama sa kojima osiguravajuća kuća ima sklopljen ugovor se za izvršene usluge ne plaća ništa na licu mesta, nego se automatski skida sa računa. U poliklinikama koje nemaju sklopljen ugovor sa osiguravajućom kućom se usluge plaćaju na licu mesta, a račun se šalje osiguravajućoj kući i novac se refundira.

Pokriće važi za sve usluge koje su indikovane, prepisane od strane lekara, i koje se mogu izvršiti u poliklinikama.

.

Može li se koristiti i državno i privatno zdravstveno osiguranje?

Odgovor je kratko i jasno DA!

Ukoliko uplaćujete obavezne doprinose za državno zdravstveno osiguranje, tada imate pravo da koristite usluge državnog zdravstvenog osiguranja. Pored toga  možete koristiti i usluge privatnog zdravstvenog osiguranja, kako Vam najviše odgovara.

Ukoliko želite da dobijete ponudu za Vas, molimo da ispunite upitnik ispod