Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Investicioni fondovi u Srbiji, investiranje na svetskom nivou

 • Investicioni fondovi predstavljaju mogućnost malim investitorima da svoj kapital ulažu u najjače svetske firme, pod uslovima kao što to čine i veliki investitori.

  Investicioni fondovi

  Investicioni fondoviUlaganje na berzi je specifičan način investiranja. On podrazumeva visok nivo znanja, umešnosti i posvećenosti. Stalno praćenje kretanja na tržištu i duboka analiza je neophodna za trgovinu na berzi.

  Da li Vi posedujete znanje, iskustvo i vreme potrebno za investiranje na berzi?

  Ako je odgovor NE, onda su

  investicioni fondovi idealan način za investiranje Vaših sredstava.

  …..

  Prvi koraci kod investiranja

  Kod izbora načina investiranja, naročito je bitno da se odrede neke smernice:

  • visina planirane investicije
  • dinamika investiranja planiranih sredstava
  • dužina investiranja kapitala
  • rizik investicije
  • diverzifikacija
  • očekivani prinos na godišnjem nivou

  Investicioni fondovi - planiranjeZa pravilan izbor načina investiranja, odnosno pravi investicioni fond za nas, bitno je da se odrede svi navedeni parametri

  Kratko objašnjenje sledi:

  Investicioni fondovi - individualna ponuda

  ….

  ….

  Visina planirane investicije

  Ukupan iznos koji planiramo da investiramo u izabrani investicioni fond. Dakle, ako planiramo u toku od 20 godina da ukupno investiramo 100.000€, to je visina planirane investicije. Ovo određujemo za svaku investiciju ponaosob. Ovo je bitno zbog troškova investicije i planiranog prinosa.

  Visina investicije se određuje prema visini očekivanih prihoda u budućnosti

  ….

  Dinamika investiranja planiranih sredstava

  Pod dinamikom investiranja se podrazumeva na koji način želilmo da ulažemo sredstva u investicioni fond. Moguće je uraditi

  1. jednokratno investiranje (sav planiran novac uložiti odjednom)
  2. programirano investiranje (investiranje podeliti u rate)
  3. kombinovano investiranje (deo sredstavauložiti na početku, pa potom na rate)

  Kod investiranja u investicione fondove, visina rate i učestalost investiranja nije unapred definisana. Odnosno može se uplaćivati i veći iznos i manji od prvobitno dogovorenog.

  Dinamika se određuje prema količini trenutno raspoloživog kapitala

  …..

  Dužina investiranja kapitala

  Dužina investiranja u investicioni fond se dogovara na početku investiranja. Ona je bitna zbog određivanja dinamike ulaganja i očekivanog prinosa.

  Preporuka je da se investicija planira na najmanje 10 godina

  ….

  Rizik investicije

  Investicioni fondovi - kretanje na berziVisinu rizika kod investicionih fondova određuje prospekt investicionog fonda. Prospekt je pravno obavezujući dokument investicionog fonda, u kome je definisano, između ostalog, način investiranja novca, struktura investiranja i uslovi koje investicije moraju da ispune.(primer srednje rizičnog prospekta). Po rizičnosti se investicioni fondovi dele u 7 kategorija ( 1/7 – 7/7), gde je 1. kategorija najmanji rizik, a 7. najveći rizik.

  Od visine prihvaćenog rizika zavisi i visina očekivanog prinosa

  ….

  Diversifikacija ulaganja

  Diversifikacija predstavlja ulaganje u različite valute, industrije sektore privrede, na različite kontinente…

  Ovime se postiže smanjenje rizika investiranja. Fondovi koji nemaju diversifikaciju su više izloženi riziku, zbog valutnog rizika, sektorskog rizika…

   

  ….

  Očekivani prinos na godišnjem nivou

  Očekivani prinos investicionog fonda se iskazuje na godišnjem nivou u procentima. On zavisi od visine rizika pod kojim investicioni fond plasira svoja sredstva.

  Očekivani prinos se bazira i na dosadašnjim iskustvima i pokazateljima.

  Kod investicionih fondova srednjeg rizika investiranja se očekivani prinos kreće 4-10% na godišnjem nivou

  …..

  Kako izabrati investicioni fond po našoj meri?

  Prilikom odabira investicionog fonda, uzimamo u obzir gore navedene činioce. Najbolje je ukoliko možemo da se konsultujemo sa profesionalcem iz te oblasti, koji je ovlašćeni posrednik za prodaju investicionih jedinica.

  Investicioni fondovi - kako izabratiTrebamo odabrati investicioni fond koji odgovara našim potrebama i našem temperamentu. Osobe koje su sklonije riziku, i spremne su na veće oscilacije, mogu da izaberu rizičniji fond (rizičniji investicioni fond). Osobe čiji cilj nije veći prinos, biraju manje rizične investicione fondove.(manje rizičan investicioni fond)

  Preporuka jeste da se prve investicije rade u manje i srednje rizične investicione fondove (70% sredstava), a potom ostatak sredstava u investicione fondove sa većim rizikom

  ….

  Kratak pregled kretanja na berzi u proteklih 10 godina

  Investicioni fondovi - kretanja na berziKada govorimo o investiranju u investicione fondove, govorimo o dugoročnim investicijama (10-30 godina). Upravo takvo investiranje na berzi je najsiguranije. U prilog toga govori i podatak da je u periodu kada su berzu zahvatile dve velike krize (2007-2017), rast berzanskih indexa bio evidentan.

  …. Individualna ponuda za investiranje u Investicione fondove

   …..

   ……

  Zlatno pravilo berze

  Nakon 10 godina berza će sigurno porasti!

  Investicioni fondovi - Zlatno praviloEvo i nekoliko primera:

  Dow Jones 2008-2018

  Dow Jones je index američke berze (NYSE). On u sebi sadrži prosečne vrednosti 100 najjačih kompanija u SAD (Blue chip stock). Uvidom u kretanje Dow Jones indexa, možemo pratiti i kretanje Američke ekonomije.

  Investicioni fondovi - Dow Jones 10 godina

  Dow Jones 10 godina

  Kao što se vidi, u periodu od 28.1.2008. – 28.1.2018. Dow Jones index je porastao sa oko 12.000 na preko 26.000.

  To je ukupan rast od 115%, odnosno godišnje je rast u proseku preko 10%. Obratimo pažnju na to da je u toku 2008. godine index opao na skoro polovinu i da je u jednom trenutku iznosio i 6.000. Ipak, berza se oporavila i svet je nastao da se razvija, sa njim i Američka privreda, i danas je index na 26.000.

  Ovo praktično znači sledeće:

  1. ukoliko je neko početkom 2008. godine investirao 10.000€, do početka 2009.te godine vrednost njegove investicije je bila 5.000€!

  2. sredinom 2011.te godine bi vrednost investicije bila ponovo na nivou od 10.000, stim da bi nakon rušenja Kula bliznakinja na kratko opala

  3. danas bi ta investicija vredela oko 21.600€

  DAX 2008-2018

  DAX je index frankfurstke berze i u sebi sadrži prosek 30 najjačih kompanija iz eurozone. Uvidom u kretanje ovog indexa možemo pratiti kretanje evropske privrede.

  Investicioni fondovi - DAX 10 godina

  DAX 10 godina

  Kao što se vidi, u periodu od 28.1.2008. – 28.1.2018. DAX index je porastao sa oko 7.000 na oko 13.500.

  To je ukupan rast od 90%, odnosno godišnje je rast u proseku preko 9%. Obratimo pažnju na to da je u toku 2008. godine index opao na skoro polovinu i da je u jednom trenutku iznosio i 3.800. Ipak, berza se oporavila i svet je nastao da se razvija, sa njim i evropska privreda, i danas je index na 13.500.

  Ovo praktično znači sledeće:

  1. ukoliko je neko početkom 2008. godine investirao 10.000€, do početka 2009.te godine vrednost njegove investicije je bila 5.000€!

  2. sredinom 2011.te godine bi vrednost investicije bila ponovo na nivou od 10.000, stim da bi nakon rušenja Kula bliznakinja na kratko opala

  3. danas bi ta investicija vredela oko 19.200€

  Ako investicioni fond ulaže u firme koje su u sklopu Dow Jones i DAX indexa, dakle i u Ameriku i u Evropu, investicija u proteklih 10 godina bi imala godišnji prinos od oko 10%, odnosno ukupno oko 100%.

  Kod investicionih fondova se uvek gleda UPROSEČENJE vrednosti

   

  Isplanirajte svoju investiciju

  Popunjavanjem upitnika ćete dobiti konkretne vrednosti Vaše planirane investicije.

  Post Tagged with , , ,