Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Gde štedeti – odluka

 • Gde štedeti? – Kako se odlučiti?

  Programi dugoročne namenske štednje – privatni penzioni fondovi i štedna životna osiguranja. Kako se odlučiti za onaj koji nam je najpogodniji i koji ispunjava naše želje i potrebe? Gde štedeti? Postoji nekoliko osnovnih činilaca  koje treba u startu definisati:

  1. koja je naša trenutna porodična situacija
  2. koja je naša trenutna finansijska situacija, koliko i kako možemo da štedimo
  3. za šta nameravamo da iskoristimo štednju
  4. koliko dugo želimo da štedimo
  5. želimo li garantovanu, osiguranu štednju, ili smo spremni da rizikujemo

  1. Koja naša trenutna porodična situacija

  Ukoliko živimo sami, štedimo za sebe i svoju budućnost. Odgovorni smo za sebe i svoju dobrobit. Ukoliko imamo porodicu, situacija je drugačija. Odgovorni smo i za sebe i za dobrobit svoje porodice. Odgovornost se proteže dok god smo živi, ali i nakon naše smrti, pošto porodica ostaje za nama.

  2. Koja je naša trenutna finansijska situacija, koliko i kako možemo da štedimo

  Podjednako bitan činilac kao i prethodni. Koliko i kao želimo i možemo da štedimo umnogome određuje koji će nam program odgovarati. Uplate štednje mogu biti nasumične, većih ili manjih iznosa. Takođe mogu biti i konstantne, iste i u visini iznosa i u konstantnim rokovima. Od toga kako i koliko možemo da ulažemo u štednju zavisi i koji program će nam doneti najviše dobiti

  3. Za šta nameravamo da iskoristimo štednju?

  Šta je cilj naše štednje? Svako ima svoje ciljeve, i u zavisnosti od toga nije svejedno da li ulaže u penzioni fond ili u životno osiguranje. Takođe zavisi i od sume novca koji želimo da nam bude u svakom trenutku na raspolaganju.

  4. Koliko dugo želimo da štedimo?

  Pravila pod kojima se štedi nisu ista. Za mlađe osobe koje žele da im se štednja završi pre 50 godine, penzioni fondovi nisu rešenje. Ukoliko želima da sami odaberete dužinu štednje morate odabrati i odgovarajući proizvod. Štednja od 10, 15, 20, 25 godina je moguća i zavisi samo od naših želja.

  5. Želite li garantovanu, osiguranu štednju, ili ste spremni da rizikujete

  Svako ima izbor. Želite li veliku sigurnost ili veliku dobit. U zavisnosti od toga zavisi i program koji Vam odgovara. Ukoliko želite maksimalnu sigurnost ušteđenog novca i garantovani iznos za isplatu, životno osiguranje je pravi izbor. Ukoliko ste spremni na rizičniju investiciju, sa većom mogućom dobiti, ali bez garancije, tada je isplativije uložiti u penzioni fond.

  Kada odgovorite sebi na gore zadata pitanja, spremni ste da se obratite Vašem savetniku.

  Prava odluka, siguran put

  Pravu odluku je teško doneti ukoliko nemate sa kime da se posavetujete. Dosta je činilaca koje treba uzeti u obzir i o kojima treba voditi računa. Ipak, postoje neki koraci koji su se pokazali kao uspešni tokom vremena.

  1. štednja treba da bude konstantna
  2. osnovna štednja treba da bude kamen temeljac, i samim tim da bude maksimalno sigurna i osigurana
  3. ukoliko je moguće, štednja treba da štiti i nas koji štedimo
  4. dodatna štednja može biti rizičnija, ali u odnosu 70:20 u korist sigurne štednje
  5. nikada štednju ne koristiti za potrošnju. Štednja je štednja!

  Zaključak

   

  Gde štedeti?

   

  Kao osnovna štednja se preporučuje štedno životno osiguranje, pošto ono daje i garanciju i zaštitu štediše i njegove porodice. Dodatna ulaganja u štednju otvaraju mogućnost i ulaganja u penzione fondove radi sticanja veće dobiti. Ovakva konstrukcija je spoj koji nam omogućava najbolje iz oba sveta. Koji korak Vi trebate poduzeti i za šta se odlučiti, posavetujte se sa Vašim savetnikom.