Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Devizna štednja

 • Devizna štednja

  Devizna štednja kod osiguravajućih kuća

  Devizna štednja je oduvek bila zastupljena u bankama. Pad kamatnih stopa, kretanja na tržištu kapitala… Sve više ljudi otkriva prednosti štednje kod osiguravajućih kuća.                                                     .                                                                                        .

  Devizna štednja u osiguravajućoj kući

  Osiguravajuće kuće nude nekoliko programa koje možemo koristiti kao štedne programe. Počev od programa koji podrazumevaju postepeno ulaganje kapitala, do klasičnih jednokratnih uplata većih iznosa, koje štedimo na više godina.

  Svo to vreme štednje možemo izabrati da li želimo da osiguramo tu štednju, za slučaj da nas više nema, da obezbedimo porodicu sa većim iznosom. Ukoliko je program samo štedni, osiguranja nema, ali je onda veća krajnja suma.

  Kolika ulaganja iziskuje moja devizna štednja u osiguravajućoj kući?

  Ulaganja u štednju mogu biti od 25 eura mesečno do 5.000 eura godišnje. Ovo je u slučaju da planiramo više godina da štedimo. To podrazumeva da svake godine ulažemo isti kapital. Preporučuje se da se pažljivo izabere iznos koji se planira štedeti, jer su naknadne korekcije moguće, ali ne u svakom slučaju.

  Kod jednokratnih uplata je minimalni iznos koji se može štedeti 2.000 eura na 5 godina. Gornja granica je 130.000 eura na 40 godina.

  Koliko će se oploditi moja štednja

  Dobit

  Dobit

  Kako u bankama postoji kamata na štednju, kod osiguravajućih kuća postoji dobit.

  Dobit je promenljiva, ali postoji kod štednih programa garantovana dobit, iskazana u osiguranoj sumi. Druga je očekivana dobit, koja se unapred ne zna, samo pretpostavlja.

  Devizna štednja na primeru od postepenog i jednokratnog ulaganja 20.000 eura na 20 godina

  Postepeno ulaganje

  U slučaju da planiramo da uložimo godišnje 1.000 eura, i to radimo narednih 20 godina, uplatićemo ukupno 20.000 eura. Imaćemo ušteđeno garantovano 23.600 eura (garantovana dobit od 18%). Očekuje se da nakon 20 godina imamo na raspolaganju 30.900 eura (očekivana dobit od 54.5%).

  Godišnja dobit je 0.9% garantovano, a 2.5% očekivano.

  Jednokratno ulaganje

  U slučaju da planiramo da uložimo svih 20.000 eura u deviznu štednju odjedanput na istih 20 godina, onda odmah imamo ušteđeno garantovano 31.000 eura (garantovana dobit od 55%). Očekuje  se da nakon 20 godina imamo na raspolaganju 41.600 eura (očekivana dobit od 108%).

  Godišnja dobit je 2.75 garantovano, a 5.4% očekivano.

  Zašto je devizna štednja bolja u osiguravajućim kućama?

  Štednja treba da bude dugoročna, namenska, ciljana. Treba da je “sklonjena” u stranu, kako je ne bi smo trošili nenamenski.

  Prekid štednje

  Prekid štednje

  Za ovakvu deviznu štednju su programi osiguravajućih kuća najbolji, jer tu štednju čuvamo od nas samih. U slučaju da želimo da prekinemo tu ciljanu dugoročnu štednju, mora da nas zaboli. To se ogleda u penalima koje trebamo da platimo.

  Kod postepenog ulaganja su ti penali veći, dok su kod jednokratnog manji. Novac nam je dostupan, ali moramo platiti “prekid” štednje. Dva puta ćemo razmisliti pre nego što prekinemo jednu ovakvu štednju, i zahvaljujući tome će i štednja duže trajati.

  Ovakva štednja je nasledna! U slučaju da štediša premine, naslednicima se odmah isplaćuje dogovorena suma sa štednje.

  Devizna štednja sa EXTRA dodacima

  Ukoliko želima da imamo i dodatne pogodnosti uključene za vreme trajanja ovakve štednje, postoji mogućnost ugovaranja:

  • životnog osiguranje
  • osiguranja za slučaj povrede
  • osiguranja za pojavu teških bolesti
  • osiguranja za slučaj loma kostiju
  • osiguranja za hirurške intervencije
  • naknade za bolničke dane

  Kako izabrati najbolji oblik devizne štednje za sebe?

  Nekoliko činilaca je osnovno, a ostalo je promenljivo.

  Izabrati pravi oblik štednje

  Izabrati pravi oblik devizne štednje

  Osnovno je da znamo sa koliko novca raspolažemo za štednju, i koji nam je cilj štednje. Takođe na koji vremenski rok želimo da štedimo.

  Promenljivi su elementi koji se odnose na dodatne pogodnosti (osiguranje za povrede, teške bolesti…)

  O svemu ovome je najbolje da se konsultujete sa stručnjakom iz ove oblasti. To možete učiniti i ako kliknete OVDE.

   

  Ukoliko želite da znate kako bi izgledala Vaša štednja, ispunite upitnik i dobićete ponudu posebno napravljenu za Vas!

   

   

   

  Post Tagged with